Mobiliteit en hoofddoeken strijdpunten voor Antwerpse verkiezingen

01/10/12 om 17:29 - Bijgewerkt om 17:29

Op twee lijsttrekkersdebatten in Antwerpen kruisten de kandidaat-burgemeesters de degens over mobiliteit en het hoofddoekenverbod voor het stadspersoneel.

Mobiliteit en hoofddoeken strijdpunten voor Antwerpse verkiezingen

© Belga

Op een door De Standaard georganiseerd Antwerps kopstukkendebat in Hetpaleis hebben burgemeester Patrick Janssens (SP.A) en zijn grote uitdager Bart De Wever (N-VA) gepoogd de verschillen tussen hun beider programma's bloot te leggen. Waar beide tenoren het in het grote Antwerpse mobiliteitsdossier, de Oosterweelverbinding, de voorbije weken roerend eens bleken, zorgde het thema binnenstedelijke mobiliteit wel voor een geanimeerd debat.

Volgens Bart De Wever ontbrak het het huidige stadsbestuur de voorbije legislatuur aan realisme. "De stad wil tweeverdieners aantrekken, maar men vergeet dat die met de auto tot in de stad moeten geraken", aldus de N-VA-lijsttrekker, die voor meer buurtparkings pleit -"al zullen die niet gratis zijn"- en die een betere doorstroming wil op de Antwerpse secundaire wegen.

"Zodra er een ongeval gebeurt in de Kennedytunnel is het in heel Antwerpen de apocalyps, ook op de kleinere wegen."

Janssens erkende dat zijn Stadslijst andere accenten legt. "Wij zullen er ons altijd blijven tegen verzetten dat de binnenstad en de districten de mobiliteitsproblemen van buiten Antwerpen moeten oplossen", zei hij. "Al erken ik wel dat die problemen al lang aanslepen." De burgemeester wil naar eigen zeggen dan ook veeleer inzetten op de leefbaarheid van de centra zelf dan ze open te stellen voor sluipverkeer.

Ook voor Meyrem Almaci (Groen) primeren nog steeds de fietsers en voetgangers boven de wagen. "Er kan ook nog meer geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. Onderzoek wijst trouwens uit dat het aantal fietsslachtoffers in het verkeer dan daalt."

Filip Dewinter (Vlaams Belang) noemde de pogingen tot een autoluwe binnenstad dan weer een "autopestbeleid" en klaagde de onveiligheid op het openbaar vervoer aan.

Voor Annemie Turtelboom (Open Vld) hoeft er helemaal geen keuze gemaakt te worden voor of tegen de wagen in de stad, maar kan een autoluwe binnenstad toch nog bereikbaar blijven dankzij enkele "slimme technologische ingrepen" zoals het gebruik van parkeergeleiding en camera's. Maar eerst moet men volgens Turtelboom de dertig procent verkeer in de stad dat daar niets te zoeken heeft, eruit halen".

Groen niet in Antwerpse coalitie die vasthoudt aan Oosterweelverbinding: 'Dat is zo'n drama voor de stad'

De partij Groen zal in Antwerpen overigens niet deelnemen aan de volgende bestuurscoalitie als die vasthoudt aan het tracé van de Oosterweelverbinding. Dat zegt partijvoorzitter Wouter Van Besien in een interview met het weekblad Humo.

De Oosterweelverbinding is de nieuwe Scheldeoeververbinding die mee de mobiliteitsknoop rond Antwerpen moet helpen ontwarren. Nadat de Antwerpenaren het oorspronkelijke plan van een tunnel en een brug wegstemden, koos de Vlaamse regering voor een ondertunnelde oplossing. Groen vindt echter dat er betere alternatieven zijn en wil het Oosterweeltracé weg.

Wouter Van Besien: 'Beste Patrick, verander van koers, je mag ons als excuus gebruiken'

Groen-voorzitter Wouter Van Besien maakt van het afstappen van de Oosterweelverbinding nu een breekpunt. "Wij stappen niet in die coalitie, daar leggen we echt onze kop voor. Die verbinding is totaal onverenigbaar met de leefbaarheid van de stad. Het trekt auto's aan dwars door de stad, met veel bijkomende geluidsoverlast en fijn stof als gevolg. Vandaar dat ik zeg: 'Beste Patrick, verander van koers, je mag ons als excuus gebruiken'. Als hij dat niet doet, moet hij maar met de N-VA regeren. Het is te nemen of te laten".

Van Besien hoopt dat Groen tien procent van de stemmen haalt in Antwerpen. "Ik wil vooral dat we sterk genoeg zijn om de akkoorden tussen Janssens en De Wever te breken, zeker als het gaat over de Oosterweelverbinding. Dat is zo'n drama voor de stad, dat mòet omgegooid worden. Zolang Janssens blijft zeggen dat hij daar blijft aan vasthouden, zal het zonder ons zijn".

Hoofddoek

Een ander Antwerps lijsttrekkersdebat, deze keer georganiseerd door verenigingen van etnisch-culturele minderheden, draaide uit op een lange discussie over gevoelige thema's als het hoofddoekenverbod. Burgemeester Patrick Janssens (sp.a) en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever bleken het grotendeels met elkaar eens. Meyrem Almaci (Groen) herhaalde dat ze het hoofddoekenverbod wil intrekken.

Janssens erkende dat het stadsbestuur bij het invoeren van het verbod op religieuze tekenen te weinig overleg pleegde met de verschillende gemeenschappen en het getroffen stadspersoneel. "Ik wil dat debat trouwens blijven voeren. Maar in enkele welbepaalde functies, zoals aan het loket, moet de overheid haar neutraliteit bewaren", verklaarde hij.

Ook De Wever verdedigde het verbod. "Maar er had een echte dresscode moeten ingevoerd worden, zoals een uniform, dan was er veel minder discussie over geweest".

Discriminatie

Het publiek vroeg aan de lijsttrekkers ook wat ze willen doen aan discriminatie op de arbeidsmarkt. Zowel Janssens, De Wever als Annemie Turtelboom (Open Vld) zagen veel heil in het onderwijs om de competenties van jongeren op de noden van bedrijven af te stemmen. Door vervolgens positieve ervaringen op te bouwen, zouden vooroordelen volgens hen automatisch verdwijnen. Enkel Almaci vindt het tijd voor quota voor minderheden. (Belga/SD/TV)

Onze partners