"Ministers moeten voortbestaan van spoorweg als overheidsdienst waarborgen"

08/03/13 om 17:12 - Bijgewerkt om 17:12

(Belga) De bevoegde ministers moeten de nodige maatregelen nemen om de ontmanteling van de spoorweg als overheidsdienst te stoppen, en te zorgen voor diens voorbestaan. Dat staat in een advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-Groep (RCG). Daarnaast pleit het Comité ervoor dat de zorg voor de klant een centrale plaats krijgt. "Deze doelstellingen werden in het bijzonder tenietgedaan de laatste jaren", klinkt het.

Volgens het RCG moet het spoornet "hiërarchischer en functioneler worden ontwikkeld: het moet de ruggengraat vormen van alle vormen van openbaar vervoer. Met het huidige zware en dure spoorwegmaterieel, dat vooral aan intercityverbindingen is aangepast, is dat niet mogelijk. Er moet resoluut worden overgeschakeld naar het nieuwe lichte materieel." Het is nu aan de ministers om de nodige maatregelen te nemen, meent het RCG. Het infrastructuurplan 2013-2025 moet dan ook volledig herzien worden. "Het moet ambitieus zijn en een toekomstvisie opleveren. Het RGC vraagt over dit plan te worden geraadpleegd." De wet schrijft immers voor dat de NMBS het RCG, dat het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigt, om advies moet vragen voor ze een definitieve beslissing neemt. In een advies over de tariefverhoging die op 1 februari inging, herhaalt het Comité dat dat het nog altijd voor voldongen feiten wordt gesteld. "Het RCG apprecieert deze handelswijzen niet." Een en ander heeft te maken met het feit dat de werkingsprocedure en de samenstelling nog altijd niet is vastgelegd in een koninklijk besluit. "Eind deze maand hebben we een ontmoeting met Jean-Pascal Labille, de nieuwe minister van Overheidsbedrijven", zegt Pierre Havelange van het RCG. "We verwachten dat hij, meer dan zijn voorganger, naar ons zal luisteren." (KAV)

Onze partners