Ministerraad wijzigt voorwaarden loopbaanonderbreking en tijdskrediet

16/12/11 om 20:37 - Bijgewerkt om 20:37

(Belga) De ministerraad heeft een koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden aanpast voor tijdskrediet en voor voltijdse, halftijdse of eenvijfde loopbaanonderbreking in de privésector. De tekst wordt voor advies doorgestuurd naar de Raad van State. De maatregelen gelden op alle aanvragen die de RVA na 20 november heeft ontvangen en die na 31 december ingaan.

Een werknemer die recht wil hebben op een uitkering voor een loopbaanonderbreking, zal voortaan een loopbaan moeten hebben van minstens vijf jaar. De onderbrekingen geven slechts recht op een uitkering gedurende een voltijds equivalent van twaalf maanden. De wettekst voorziet ook dat het bijkomend recht op een uitkering voor voltijdse of deeltijdse onderbreking voor een onderbreking met een wettelijke grond wordt beperkt van 60 tot 36 maanden. Het gaat om een bijkomend recht wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties schorst of tijdelijk vermindert om voor een kind te zorgen tot het acht jaar is, palliatieve zorgen te verlenen, een zwaar ziek familielid te verzorgen, enzovoort. Voor wie zijn loopbaan onderbreekt om voor een ziek of gehandicapt kind te zorgen, bedraagt de onderbrekingsduur maximaal 48 maanden. De onderbrekingsuitkering voor oudere werknemers zal ook pas gelden vanaf 55 in plaats van 51 jaar. Bovendien moet de werknemer een loopbaan van 25 jaar als loontrekkende achter de rug hebben. Wie vijf jaar of langer in een zwaar beroep werkt, is enkel 20 jaar loopbaan vereist. (KAV)

Onze partners