Ministerraad versterkt prijzenobservatorium en mededingingswaakhond

20/07/12 om 14:57 - Bijgewerkt om 14:57

(Belga) Het prijzenobservatorium zal voortaan, wanneer het een probleem met prijzen vaststelt, zelf de concurrentiewaakhond (BMA) kunnen vatten, die dan op haar beurt voorlopige maatregelen zal kunnen instellen. De ministerraad heeft daarvoor het licht op groen gezet. "België heeft lange tijd wat achterop gehinkt op het vlak van mededinging. Nu denk ik dat we een beetje vooroplopen", verklaarde minister van Economie Johan Vande Lanotte na afloop.

Sinds enkele jaren kampte ons land met een hoogoplopende inflatie. In december bedroeg de inflatie in ons land 3,2 procent. Ter vergelijking: in Duitsland, Nederland en Frankrijk lag die toen op 2,3, 2,5 en 2,7 procent. "Intussen zijn we die drie landen aan het bijbenen", aldus Vande Lanotte. De inflatie in ons land bedroeg in juni 2,2 procent, wat lager is dan in Nederland en Frankrijk, terwijl Duitsland nog 0,2 procent beter doet. Om efficiënter te kunnen reageren op abnormale prijsevoluties of vermoedens van prijsafspraken, keurde de ministerraad een wetsontwerp goed dat het mededingingsapparaat hervormt. Het prijzenobservatorium krijgt er personeel bij, zoals al in het relanceplan was afgesproken. Bovendien zal het zelf de Belgische Mededingingsautoriteit kunnen vatten wanneer het een probleem vaststelt met betrekking tot de prijzen, de marges, een abnormale evolutie of een structureel marktprobleem. De BMA zelf wordt een autonoom instituut, zoals de energiewaakhond CREG of telecomtoezichthouder BIPT. Ze komt in de plaats van de Raad voor Mededinging en de Algemene Directie Mededinging van de FOD Economie. Op basis van het rapport van het prijzenobservatorium zal de BMA zelf erg uiteenlopende voorlopige maatregelen kunnen treffen. Tegen een beslissing van de BMA is beroep mogelijk bij het hof van beroep. (DTM)

Onze partners