Ministerraad: maatregelen op het vlak van werkgelegenheid

25/01/12 om 01:07 - Bijgewerkt om 01:07

(Belga) Bedrijven die overgaan tot collectief ontslag, zullen niet zomaar uitsluitend oudere werknemers kunnen ontslaan, maar zullen rekening moeten houden met de leeftijdspiramide binnen de onderneming. Dat staat in de programmawet, waarover de ministerraad het dinsdagavond eens raakte. Bedrijven zullen ook jaarlijks een ondernemingsplan voor oudere werknemers moeten maken en komt er een hogere sanctie voor bedrijven die te weinig opleidingsinspanningen leveren.

De eerste maatregel deelt de werknemers in drie leeftijdsgroepen in: jonger dan 30 jaar, tussen 30 en 54 jaar en ouder dan 50 jaar. Het is de bedoeling dat bij een collectief ontslag het aantal ontslagen evenredig wordt verdeeld over de drie groepen. De maatregel voorziet in de mogelijkheid om af te wijken, maar bevat ook een sanctiemechanisme. Om oudere werknemers langer aan de slag te houden, zullen ondernemingen elk jaar een werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers moeten opmaken. Dat plan bevat een overzicht van de maatregelen die de werkgever van plan is te nemen voor het behoud van het aantal oudere werknemers of voor de verhoging van hun aantal. Rond deze maatregel zijn geen sancties voorzien, maar de werkgever moet het plan wel aan de ondernemingsraad voorleggen. Een andere maatregel voorziet in een verhoging van de sanctie voor bedrijven die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren. Momenteel moet 1,9 procent van de totale loonmassa over alle sectoren daarin worden geïnvesteerd. Er wordt wel een mogelijkheid ingebouwd voor werkgevers die tot een van de betrokken sectoren horen, maar die individueel voldoende inspanningen leveren, om de sanctie te vermijden. (LOD)

Onze partners