Ministerraad keurt omzetting terugkeerrichtlijn goed

14/10/11 om 16:39 - Bijgewerkt om 16:39

(Belga) De ministerraad heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat de Europese terugkeerrichtlijn in de vreemdelingenwet omzet. Die richtlijn bevat regels voor de terugkeer van illegale migranten. De tekst, die na het advies van de Raad van State in tweede lezing groen licht kreeg, moet nu nog langs het parlement passeren. De tijd dringt, want er dreigt een procedure voor het Europees Hof van Justitie tegen ons land.

De wettekst schrijft de procedure voor om een einde te maken aan een illegaal verblijf in België. Hij zet in de eerste plaats in op de vrijwillige terugkeer. Er wordt onder meer een termijn van dertig dagen ingesteld om het grondgebied te verlaten. Bij een risico op onderduiken, kan die termijn worden ingekort of zelfs ingetrokken. Wanneer iemand de terugkeerverplichting niet naleeft, kan hij een inreisverbod tot drie jaar voor het hele Schengengebied krijgen. Normaal gezien moest de Europese Terugkeerrichtlijn tegen 24 december vorig jaar omgezet zijn in nationale wetgeving. Omdat dit twee weken geleden nog steeds niet was gebeurd, tikte de Europese Commissie ons land en zeven andere EU-lidstaten op de vingers. Daardoor kreeg ons land twee maanden de tijd om de Commissie een bevredigend antwoord te verstrekken. Zoniet kan de Commissie naar het Europees Hof van Justitie trekken en financiële sancties vragen. Vandaag keurde de ministerraad de omzetting van de richtlijn in tweede lezing goed. Het voorontwerp van wet werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Fundamentele wijzigingen onderging de tekst echter niet. (KAV)

Onze partners