Ministerraad keurt 120 dossiers goed voor start zomerreces

20/07/12 om 18:39 - Bijgewerkt om 18:39

Tijdens de laatste week van augustus of de eerste week van september hervatten de excellenties het werk. Dat verklaarde premier Elio Di Rupo op de persconferentie na afloop van de ministerraad.

Ministerraad keurt 120 dossiers goed voor start zomerreces

© Belga

De federale ministers namen maatregelen op tal van domeinen. Behalve beslissingen over de aanpak van homofoob geweld, de strijd tegen terrorisme, de hervorming van de civiele veiligheid, het prijzenbeleid en verkeersveiligheid, passeerde nog een rist andere thema's de revue.

Zo zette de ministerraad het licht op groen voor het aangekondigde kb dat het mogelijk maakt een week verlof te nemen indien een zwaar ziek kind of familielid in het ziekenhuis wordt opgenomen. Die periode kan met een week worden verlengd. Vroeger moest het personeelslid minstens een maand verlof opnemen.

KernuitstapDaarnaast keurde de ploeg-Di Rupo de aanpassing goed van de wet uit 2003 over de kernuitstap. Die bepaalt nu dat de reactoren Doel 1 en 2 in 2015 sluiten. Doel 3 sluit in 2022, terwijl Tihange 2 er in 2023 mee ophoudt, twee jaar later gevolgd door Tihange 1, Tihange 3 en Doel 4. De aanpassing schrapt ook het bekende artikel 9, dat voorzag dat van de uitstapkalender kon worden afgeweken via een koninklijk besluit.

E-government

De ministerraad stemde voorts in met een samenwerkingsakkoord met de gewesten en gemeenschappen over een geïntegreerd e-government. Dat komt er op neer dat de betrokken administraties samenwerken om hun elektronische dienstverlening op elkaar af te stemmen.

Ook de Rijksdienst voor Pensioenen zal voortaan overigens inzetten op elektronische communicatie. Bij voorkeur zullen de overzichten met opgebouwde pensioenrechten elektronisch worden verzonden. Ook voor de jongere generatie gepensioneerden (jonger dan 70 jaar) zal de RVP overstappen op elektronische communicatie, tenzij ze zelf vragen om brieven op papier. De belangrijkste correspondentie, zoals de aanpassing van een pensioenbedrag, blijven de gepensioneerden evenwel op papier ontvangen.

Duurzame ontwikkeling

Ook schaarde de ministerraad zich achter een programma dat zes projecten op het vlak van duurzame ontwikkeling in het dagelijks functioneren van de federale overheid invoert. De filosofie erachter luidt dat "de overheid zelf het goede voorbeeld moet geven inzake duurzame ontwikkeling. We zijn dat aan onszelf verplicht", dixit bevoegd minister Steven Vanackere.

Datawarehouse en datamining

Tot slot werden twee overheidsopdrachten goedgekeurd die de gegevensverzameling en -uitwisseling van de FOD Financiën moeten concretiseren. Het gaat om de projecten datawarehouse en datamining. Dat eerste gaat over het verzamelen en koppelen van beschikbare gegevens. Daardoor krijgt de fiscale administratie een beter zicht op het profiel van de belastingplichtige. Dat kan helpen bij de dienstverlening, maar ook bij de controle en fraudebestrijding.

Datamining maakt het dan weer mogelijk op basis van gegevensverzameling en -koppeling een betere selectie te maken van de dossiers die moeten worden gecontroleerd. (Belga/INM)

Lees meer over:

Onze partners