Ministerraad hervormt pensioenbonus

01/03/13 om 15:16 - Bijgewerkt om 15:16

(Belga) De ministerraad heeft een akkoord bereikt over de hervorming van de pensioenbonus. Die bonus zorgt ervoor dat mensen die hun vervroegd pensioen uitstellen en langer aan de slag blijven, een extra bovenop hun rustpensioen krijgen. Vanaf 1 januari 2014 is de bonus onbeperkt in de tijd en loopt hij progressief op naarmate iemand langer blijft werken.

Het systeem van pensioenbonus was aan verandering toe. Het was om te beginnen een tijdelijk systeem, maar bovendien stemde het niet meer overeen met de pensioenhervorming van eind 2011. Zo konden sommige mensen er al van genieten, terwijl ze nog verplicht waren voort te werken. Ook vroeg de Studiecommissie voor de Vergrijzing een progressief stelsel in het leven te roepen en meer reclame voor het systeem te maken. De hervorming van minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) houdt in dat er voor de drie stelsels een vergelijkbaar systeem van pensioenbonus komt. De opbouw van de bonus vangt ook ten vroegste aan van zodra iemand zijn pensioen met minstens een jaar uitstelt vanaf de vroegst mogelijke ingangsdatum van het vervroegd pensioen. De bonus zal enkel gelden per voltijds gewerkte dag. Gelijkgestelde dagen leveren geen bonus meer op. De bedragen nemen dus ook toe naarmate de jaren vorderen. De eerste twaalf maanden is er geen bonus. Het tweede jaar gaat het om 1,50 euro per dag. Dat bedrag stijgt nadien per jaar met 0,20 euro, tot maximaal 2,50 euro voor wie meer dan 72 maanden extra blijft werken. De pensioenbonus is een persoonlijk recht en kan niet worden overgedragen naar de langstlevende partner. De rechten die onder het huidige systeem zijn opgebouwd, blijven ook verworven. (LOD)

Onze partners