Ministerraad - Hertekening gerechtelijk landschap kan naar parlement

31/05/13 om 17:55 - Bijgewerkt om 17:55

(Belga) De ministerraad heeft in tweede lezing de hertekening van het gerechtelijk landschap goedgekeurd. Daardoor zal het aantal arrondissementen dalen van de huidige 27 naar 12. Bovendien moet de hervorming ook leiden tot een grotere mobiliteit voor de magistraten. De tekst verhuist nu naar het parlement.

De hervorming laat de nieuwe arrondissementen samenvallen met de provincies. Wel wordt rekening gehouden met de specificiteit van Brussel en Eupen. In Henegouwen komen er op het niveau van het openbaar ministerie twee zetels met elk een procureur des konings. Een van de redenen is om een te grote collusie tussen parket en parket-generaal te voorkomen, vermits Henegouwen het enige arrondissement is dat volledig samenvalt met het ressort van het hof van beroep. De Raad van State had opmerkingen geformuleerd over de hervorming in Henegouwen. De regering heeft die "technische bemerkingen" beantwoord door de keuze beter te argumenteren, maar heeft de dubbele zetel behouden, zo werd vernomen op het kabinet van minister van Justitie Annemie Turtelboom. De hervorming moet meer autonomie aan de magistraten geven en de mobiliteit tussen magistraten doen toenemen. Als er ergens een achterstand dreigt te ontstaan door een toename van dossiers, zijn er nu weinig middelen voorhanden om daar een mouw aan te passen. De hervorming moet het mogelijk maken korter op de bal te spelen. Naast de luiken rond de geografische indeling en de mobiliteit, moet binnenkort nog een derde luik van de hervorming langs de regering passeren. Dat zal betrekking hebben op het beheer. (Belga)

Onze partners