Ministerraad: geen betaling bij overheidsbedrijven via managementvennootschappen

06/07/12 om 14:53 - Bijgewerkt om 14:53

(Belga) Personeelsleden en mandatarissen bij instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven of vennootschappen waar de federale overheid een "overheersende invloed" uitoefent, zullen in de toekomst niet meer kunnen worden vergoed via managementvennootschappen. De ministerraad heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat zo'n verbod invoert.

Met de beslissing, die overigens reeds in het regeerakkoord was aangekondigd, wil de federale regering vermijden dat de betrokkenen via dit overigens wettig mechanisme belastingen ontwijken, stelde minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette na afloop van de ministerraad. Het gaat volgens hem ook om een principiële kwestie. Een overheidsbedrijf moet het goede voorbeeld geven, luidt het. Deze maatregel zal van toepassing zijn op de personeelsleden en mandatarissen - onder wie leden van de raad van bestuur en het directiecomité, met inbegrip van de gedelegeerd bestuurders en de regeringscommissarissen - van instellingen van openbaar nut, autonome overheidsbedrijven en rechtspersonen waarop de federale staat rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed uitoefent, als natuurlijke persoon. Elk type instelling waarin de staat een controle uitoefent of een meerderheidsparticipatie bezit, hetzij rechtstreeks of via een dochtermaatschappij, wordt dus getroffen. Het kan dus mogelijk gaan om de Nationale Loterij, de Nationale Bank, Belfius, de OIVO en het Paleis voor Schone Kunsten. De maatregel zal in voege treden vanaf de eerste dag van de vierde maand na de bekendmaking van de wet. Op die manier moeten de betrokken rechtspersonen over een redelijke termijn beschikken om zich aan de nieuwe wetgeving aan te passen. (KAV)

Onze partners