Ministerraad: ambtenaren krijgen jaarlijkse evaluatie

06/07/12 om 16:14 - Bijgewerkt om 16:14

(Belga) Federale ambtenaren zullen voortaan elk jaar een evaluatie krijgen. Dat heeft de ministerraad beslist. De procedure wordt een pak lichter en er komen meer gradaties bij de evaluatie. Bij een negatieve evaluatie volgt een half jaar later een nieuwe beoordeling. Twee negatieve scores na mekaar leidt tot ontslag.

De overheid werkt sinds 2002 met evaluatiecycli die maximaal twee jaar mogen duren. Op het einde van zo'n cyclus volgt een evaluatie. Tot daar de theorie. In de praktijk zijn sommige diensten al aan hun negende cyclus bezig, terwijl andere nog niet aan hun eerste cyclus zijn begonnen. Die medewerkers werden dus nog niet geëvalueerd. Bovendien is de uitkomst erg zwart/wit: voldoende of onvoldoende. Op tien jaar tijd werd slechts een tiental ambtenaren op 80.000 ontslagen. Staatssecretaris voor de Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert werkte een kb uit om een jaarlijkse evaluatie mogelijk te maken. De belangrijkste verandering komt neer op het inkorten van het evaluatieverslag. Er komt niet langer een dik pak papier bij kijken, maar slechts één A4 recto-verso op basis van een standaardformulier. De zelfevaluatie is ook niet langer verplicht, maar optioneel. De beoordeling zal voorts meer reliëf vertonen. Ze gaat van twee naar vier gradaties: uitstekend, voldoet aan de verwachtingen, te ontwikkelen en onvoldoende. Dat moet het voor de leidinggevende mogelijk maken een duidelijkere boodschap aan de medewerker te geven over de manier waarop hij zijn job uitoefent. Voor staatssecretaris Bogaert moet een evaluatie een "positief moment" worden om enthousiaste medewerkers aan te moedigen. "Ze moeten beoordeeld worden op hun prestaties, competenties en teamgeest. Dat kan enkel als je hen regelmatig evalueert. Wij reiken nu aan de administraties de geschikte middelen aan om jaarlijks zo'n moment te voorzien". (KAV)

Onze partners