Minister Pascal Smet is veel krediet kwijt

28/08/12 om 20:36 - Bijgewerkt om 20:36

Door zijn losse ideeën en omdat zijn plannen tergend traag uitgevoerd worden, verloor Onderwijsminister Pascal Smet veel van zijn geloofwaardigheid.

Minister Pascal Smet is veel krediet kwijt

© Belga

Omdat hij graag bevalt van losse ideeën en zijn plannen tergend traag het stadium van de uitvoering bereiken, is minister Pascal Smet in het onderwijs veel van zijn geloofwaardigheid verloren.

Omdat 1 september een zaterdag is, wordt het pas komende maandag weer ernst voor ruim 1,1 miljoen kinderen en jongeren in het basis- en secundair onderwijs in Vlaanderen en voor hun meer dan 115.000 leerkrachten.

Ook voor Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (SP.A) is dat zo. Om echter nog resultaat te boeken in dossiers zoals de hervorming van het secundair onderwijs, een lerarenloopbaanpact of leerzorg voor kinderen met een beperking, zal hij de mouwen mogen oprollen.

Eind vorig schooljaar katapulteerde Smet zichzelf in het oog van een storm over de hervorming van het secundair onderwijs. De hele commotie stelde beslissingen die in het voorbije schooljaar wél werden genomen in de schaduw, onder meer over een verhoging van de maximumfactuur voor extra activiteiten in het kleuter- en lager onderwijs, en nieuwe regels om leerlingen in te schrijven.

Het programma 'Scholen voor Morgen' - samen met de privésector investeert de Vlaamse overheid 1,5 miljard euro om tegen 2016 circa tweehonderd nieuwe schoolgebouwen te realiseren - zit eindelijk in de fase van de ontwerpen. Ook andere plannen vlotten moeizaam. Zo blijft het blijft stil omtrent de concretisering van een talennota en een nieuw antispijbelplan. Voor leerzorg - bedoeld om een deel van de 50.000 leerlingen van het buitengewoon onderwijs een plaats in een gewone school te geven - zijn al sinds juli 2011 'dringende' maatregelen aangekondigd, maar het overleg ter zake start pas nu.

Het zorgt er allemaal voor dat het krediet van de minister flink geslonken is in onderwijskringen. Grote sociale onrust is er evenwel niet. Dat is onder meer te danken aan twee dossiers die in de eerste helft van dit jaar zijn afgerond: verzachtende overgangsmaatgelen voor de afschaffing van de vervroegde uittreding op 56 of 58 jaar, en een nieuwe personeelsomkadering voor het basisonderwijs met 1330 extra mensen. Op een heus pact over de lerarenloopbaan blijft het dan weer wachten.

Bij het begin van het nieuwe schooljaar vroeg Knack aan de onderwijsvakbonden - de Christelijke Onderwijscentrale, de socialistische ACOD Onderwijs en het liberale VSOA Onderwijs - wat ze denken over het beleid van minister Smet.

Jos Van Der Hoeven, secretaris-generaal COC: 'Over de hervorming van het secundair onderwijs was er in juni veel inhoudsloos gekakel. Een discussie over B-attesten in een brede eerste graad kan niet gevoerd worden los van de functie van die graad in een nieuwe structuur van het secundair onderwijs. Als minister Smet zijn timing had gerespecteerd, was er al in het najaar van 2011 meer duidelijkheid geweest. Maar ook in dit dossier neemt hij te veel hooi op zijn vork en stelt hij geen prioriteiten.'

Hugo Deckers, voorzitter ACOD Onderwijs: 'Er mag van ons niet verwacht worden dat we een groot lerarenloopbaanpact sluiten waarvan het onderwijspersoneel slechter zou worden. Voor ons gaat het belang van het onderwijs hand in hand met het belang van het personeel. Tevreden leerkrachten zijn de sleutel voor het succes van het hele onderwijs.'

Dirk De Vos, voorzitter VSOA Onderwijs: 'Door de demografische evolutie zijn er opnieuw meer kinderen. Dat legt een enorme druk op het onderwijs: er is te weinig plaats en er is een dreigend lerarentekort. Om dat tweede aan te pakken, mogen mensen die leerkracht worden vooral niet afhaken. Daarom moet lesgeven opnieuw de corebusiness van het onderwijs worden.' (PAM)

Naar aanleiding van het nieuwe schooljaar verschijnt in Knack van deze week een ruime bijdrage over onderwijs en het beleid van minister Smet.

Lees meer over:

Onze partners