'Minister Homans saboteert mijn werk als parlementslid'

03/02/16 om 10:33 - Bijgewerkt om 20:57

'N-VA-minister Liesbeth Homans saboteert mijn werk als parlementslid', zegt Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. Homans is niet te spreken over de kritiek. Ook Vlaams Parlementvoorzitter Jan Peumans ziet geen probleem.

'Minister Homans saboteert mijn werk als parlementslid'

Liesbeth Homans © Belga

"Ik stoor mij mateloos aan de beschuldiging dat ik bewust info achter zou houden. Ik ga geen enkel debat uit de weg. Integendeel, ik spendeer zeer veel tijd in het parlement", zegt Homans in een reactie aan Belga.

In zijn brief aan Peumans somt Janssens enkele recente "incidenten" op. Zo verwijst hij naar een antwoord dat hij kreeg op een vraag over de aanpak van de gevolgen van de vluchtelingencrisis. Zo wordt in een eerste antwoord gewezen op een hele reeks geplande aanwervingen rond inburgering en integratie, meer dan 100 in totaal. Maar de dag nadien volgt een nieuwe versie van het antwoord waarin gezegd wordt dat er "geen bijkomende capaciteitsuitbreiding voorzien wordt".

Janssens vermoedt "kwade wil" bij Homans

"De eerste versie is volledig in tegenspraak met de tweede versie van het antwoord. Het is hoegenaamd geen materiële aanpassing. Immers, ofwel neem je 114 extra personeelsleden aan ofwel niemand, een combinatie van de beide is niet mogelijk", merkt Janssens op.

Maar wat de VB-fractieleider nog meer stoort is dat Homans niet wil antwoorden op een vraag over de financiering van de erkende moskeeën. "Vreemd, want ik heb dezelfde vraag vorig jaar ook ingediend en toen wel antwoord gekregen. Ook de vorige bevoegde ministers hebben er nooit een probleem van gemaakt om deze informatie ter beschikking te stellen", aldus Janssens.

Janssens vermoedt "kwade wil" bij Homans. Hij richt zich tot voorzitter Peumans: "Deze gang van zaken is betreurenswaardig en vertraagt en bemoeilijkt het werk van een parlementslid. Een minister die (bewust?) foute of op z'n minst tegenstrijdige antwoorden geeft en een minister die informatie (bewust!) niet geeft, kan ervan verdacht worden het werk van een lid van de oppositie te willen bemoeilijken zo niet onmogelijk te maken", klinkt het.

'Beschuldigingen storen mij mateloos'

Janssens vraagt aan Peumans om Homans "ter verantwoording" te roepen. Minister Homans zelf is niet te spreken over de beschuldigingen. "Ze storen mij mateloos", aldus Homans. "Als er iets is wat ik niet doe, is het informatie achterhouden. Ik ga geen enkel debat uit de weg en spendeer heel veel uren in het parlement", klinkt het.

Inhoudelijk wijst Homans erop dat ze correct heeft geantwoord op de vragen van Janssens. In het eerste geval was er volgens haar veeleer een foutje in de vraagstelling van Janssens zelf. Wat de vraag over de provinciale financiering van de moskeeën betreft, wijst Homans erop dat die cijfers bij de provincies kunnen opgevraagd worden. De vraag valt wat buiten haar bevoegdheden.

"Als dat gaat om een eenmalige vraag, is dat geen probleem. Maar we krijgen tientallen vragen die buiten onze bevoegdheden vallen. Het gaat om cijfers die het Vlaams Belang perfect kan opvragen bij de provincieraden", luidt het op het kabinet.

Reactie Jan Peumans

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans wil als betrokken partij in deze discussie aanstippen dat het Vlaams Parlement zijn volksvertegenwoordigers voldoende verschillende soorten van vraagstelling aanreikt om een controle ten gronde van om het even welk Vlaams regeringslid uit te oefenen.

'Ik heb niet de indruk dat mijnheer Janssens in zijn werk als parlementslid belemmerd wordt', aldus Jan Peumans. 'Er staan de parlementsleden ook allerlei controlemiddelen ter beschikking als ze niet tevreden zijn over het antwoord van een minister of als ze de indruk hebben dat hen bepaalde informatie wordt onthouden. Het staat mijnheer Janssens bijvoorbeeld vrij om aanvullende vragen in te dienen'.

'Onze brede waaier aan controlevormen heeft de afgelopen jaren zijn degelijkheid bewezen. Bovendien zorgen wij vanuit het voorzitterschap voor zoveel mogelijk openheid bij die regeringscontrole. Wij doen ons uiterste best om de volksvertegenwoordigers te allen tijde te voorzien van de nodige informatie, voor een doorgedreven en adequate vraagstelling en controle van de regering.'

Onze partners