'Mindere muziekbeleving door nieuwe geluidsnorm'

21/02/12 om 17:59 - Bijgewerkt om 17:59

De Vlaamse overheid heeft de aangepaste reglementering over het maximale geluidsniveau op muziek definitief goedgekeurd. De reacties uit de muzieksector zijn overwegend positief.

'Mindere muziekbeleving door nieuwe geluidsnorm'

© Reuters

De nieuwe regeling is op 17 februari door de Vlaamse Regering definitief goedgekeurd maar blijft in 2012 vooral een richtlijn. Pas vanaf 1 januari 2013 wordt het reglement bindend en afdwingbaar. Zo krijgen organisaties de kans om zich voor te bereiden op de aanpassingen.

De muziekorganisaties, zoals festivals, jeugdhuizen, concertzalen en cafés, worden vanaf nu opgedeeld in drie categorieën, die onderscheiden worden op basis van hun maximale geluidsniveau. Alleen de verenigingen die tot categorie 3 (met een maximum 100dB(A) gemeten over 60 minuten of 102dB(A) gemeten over 15 minuten) behoren, moeten nog een milieuvergunning aanvragen. In de nieuwe reglementering wordt voor het eerst, behalve de milieuwetgeving, ook rekening gehouden met het risico op gehoorschade.

Compromis

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) geeft aan het evenwicht te behouden tussen voldoende muziekbeleving en het beperken van gehoorschade. Maar volgens Serge Platel van de Federatie van Muziekfestivals in Vlaanderen (FMiV) zal het publiek bij bepaalde genres, bijvoorbeeld dance, of op grote festivalweiden wel degelijk een mindere muziekbeleving ervaren.

"Het blijft een compromis natuurlijk", aldus de coördinator van FMiV. "Aanvankelijk zou de geluidsnorm gelegen hebben op 100 dB(A), gemeten over een uur. Dat zou absoluut onwerkbaar geweest zijn, bleek uit een enquête die we deze zomer bij verschillende artiesten hebben afgenomen. We zijn, samen met nationale en internationale artiesten, dan ook heel blij dat de overheid na overleg met de sector alsnog een geluidsniveau van 102dB(A), gemeten over een kwartier, toelaat."

Jeugdhuizen

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen, de federatie van jeugdhuizen, jongerencentra en jongerenwerkingen, wenst niet te reageren op de definitieve regelgeving tot er meer duidelijkheid is over het flankerend beleid dat minister Schauvliege volgende week woensdag voorstelt.

Volgens Niels Ketels van jongerencentrum Kavka in Antwerpen is de nieuwe reglementering in elk geval een goede zaak. "Het is vooral belangrijk dat men iets onderneemt om gehoorschade te vermijden. We proberen ons publiek al jaren bewust te maken van gehoorproblemen door te luide muziek, bijvoorbeeld door gratis oordopjes uit te delen."

"De Vlaamse overheid heeft trouwens heel erg de kar getrokken van de jeugdcentra waardoor de nieuwe reglementering voor ons iets werkbaarder wordt", vertelt Ketels. Er worden bijvoorbeeld subsidies voorzien voor provincies en gemeenten voor de aanschaf van meetapparatuur die ter beschikking wordt gesteld van de verenigingen.

Desondanks betwijfelt Ketels dat de geluidsnorm in de praktijk altijd haalbaar is: "Jeugdhuizen hebben meestal kleinere ruimtes en tijdens fuiven zijn er geen pauzes waardoor het gemiddelde geluidsniveau meteen een stuk hoger ligt. Trouwens, een drummer overschrijdt tijdens een optreden al snel de geluidslimiet."

Lees meer over:

Onze partners