Minder leefloners en levensminimumgerechtigen in Gent sinds eind 2010

02/10/12 om 19:38 - Bijgewerkt om 19:38

(Belga) Het aantal leefloners (LL) en levensminimumgerechtigen (LM) blijft dalen in Gent, ondertussen ruim 15 procent minder sinds eind 2010. In de eerste helft van 2012 betaalde het OCMW Gent ruim 2 miljoen euro minder aan leefloon in vergelijking met de eerste helft van 2011, vermoed wordt dat dit jaar 10 procent minder uitbetaald zal worden dan vorig jaar. In oktober 2010 waren er nog 6.077 LL/LM, in mei 2012 waren het er 5.140 of een daling van 15%.

Vooral de steun aan niet ingeschreven gerechtigden in het bevolkingsregister (onder meer nieuwe EU-burgers) is fors gedaald met 33%. Amper 6% van de nieuwe EU-burgers in Gent krijgt OCMW-steun. In 2010 was dit 14%. Daar waar er in oktober 2010 nog 1.119 nieuwe EU-burgers OCMW-steun kregen, bedroeg het aantal in mei 2012 nog 599, of een daling van 46,5%. "Zowel op nationaal als lokaal niveau zijn er maatregelen genomen, die resulteerden in een daling van het aantal steungerechtigde nieuwe EU-burgers", verduidelijkt OCMW-voorzitter Geert Versnick (Open Vld). "Zo kwam er een betere koppeling tussen de bestanden van de Dienst Vreemdelingenzaken en POD Maatschappelijke Integratie, waardoor nieuwe EU-burgers die een onredelijke belasting voor het sociaal zekerheidsstelsel vormden hun verblijfsrecht verloren en dus ook hun recht op OCMW-steun". Ook inspanningen van de stad, tegen huisjesmelkerij, frauduleuze arbeidscontracten en nepbedrijven en onder meer het handhavingsbeleid van het OCMW en een samenwerkingsprotocol met het arbeidsauditoraat, zouden hun vruchten afwerpen. (KAV)

Onze partners