Minder doden en gewonden door flitspalen

19/10/12 om 08:47 - Bijgewerkt om 08:47

(Belga) Het aantal ongevallen met doden of zwaargewonden is op onze gewestwegen gedaald door het plaatsen van snelheids- en roodlichtcamera's. Wel nam het aantal kop-staartaanrijdingen toe aan kruispunten. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Hasselt in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits, dat donderdag werd voorgesteld.

De UHasselt onderzocht het aantal ernstige (met doden of zwaargewonden) en letsongevallen (met gewonden) voor en na plaatsing van flitspalen op onze gewestwegen tussen 2000 en 2008. Ze hield rekening met de algemene trend van een dalend aantal verkeersdoden. In totaal werd een honderdtal locaties onderzocht met snelheidscamera's en meer dan driehonderd met roodlichtcamera's. Volgens Crevits is het de eerste keer dat zo'n groot onderzoek is uitgevoerd. Het onderzoek wees uit dat het aantal ernstige ongevallen daalde met 29 procent op plaatsen waar snelheidscamera's staan. Het aantal letselongevallen daalde met 8 procent. Ook op kruispunten met roodlichtcamera's daalde het aantal ernstige gewonden met meer dan 14 procent. Daar nam wel het aantal letselongevallen toe met meer dan 5 procent - tenzij op die locatie andere maatregelen genomen werden. Diepere analyse wijst uit dat die stijging vooral te wijten is aan een toename van het aantal kop-staartaanrijdingen. Binnen de bebouwde kom lopen die zelfs op met zeventig procent. "Ofwel stijgt het aantal aanrijdingen doordat sommige weggebruikers schrikken als ze een flitspaal aan een kruispunt zien, en dan bruusk op de rem gaan staan", zei Stijn Daniëls van de UHasselt donderdag in de commissie Mobiliteit van het Vlaams parlement. "Ofwel interpreteren niet alle weggebruikers een oranje licht op dezelfde manier: terwijl de ene stopt, geeft de andere gas bij. We kunnen geen van beide hypotheses voorlopig hard maken." Crevits wacht een nieuw onderzoek af naar de precieze oorzaken van de toename van kop-staartaanrijdingen, alvorens maatregelen te nemen. Ze zei wel dat de roodlichtcamera's hun hoofddoel bereiken door de flankaanrijdingen - die meestal ernstiger van aard zijn - te beperken: hun aantal daalt met 18 procent buiten de bebouwde kom, erbinnen blijft het gelijk. Ook het aantal ongevallen met fietsers daalt met 22 procent. Crevits kondigde ook een onderzoek aan naar de effecten van snelheidscamera's langs autosnelwegen. Ze wil verder met haar federale collega's nagaan hoe data sneller beschikbaar kunnen zijn voor wetenschappelijk onderzoek. (JDH)

Onze partners