Milieuorganisaties ontgoocheld in nieuw Vlaams klimaatbeleidsplan

01/02/13 om 14:44 - Bijgewerkt om 14:44

(Belga) Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF zijn ontgoocheld over het nieuwe Vlaamse klimaatbeleidsplan, dat de Vlaamse regering vandaag goedkeurde. Het plan zal niet volstaan om tegen 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 15 procent te verminderen, menen ze. De organisaties vinden dat er te weinig gedaan wordt om de uitstoot door het verkeer terug te dringen. Ze vragen dat de Vlaamse regering het voornemen om de Brusselse ring te verbreden moet afvoeren.

De organisaties menen dat de Vlaamse regering te weinig inzet op maatregelen om de uitstoot te verlagen en vrezen dat ze daardoor nog teveel uitstootrechten in het buitenland zal moeten kopen. "Waar andere Europese landen als Duitsland en Denemarken het voortouw nemen en eigen verantwoordelijkheid opnemen, schuiven wij de echte ommekeer naar een koolstof-arme economie voor ons uit", zegt Jan Vandermosten van WWF.Eén van de meest problematische sectoren blijft de sector transport, zeggen BBL, Greenpeace en WWF."Tegen2020 zouden de emissies door dit plan slechts met een schamele 1,5% dalen. Het is wat gemorrel in de marge, maar niet de trendbreuk die we nodig hebben," zegt Joeri Thijs van Greenpeace.De milieuorganisaties verwijzen naar de mogelijke verbreding van de Brusselse ring. "Dat is een dossier waarin we het klimaatbeleid naar de praktijk moeten vertalen. Extra rijstroken en dus meer verkeer vallen simpelweg niet te rijmen met de klimaatuitdaging. Wij verwachten van de Vlaamse regering dat het plan om de Brusselse ring te verbreden wordt afgevoerd." (DLA)

Onze partners