Milieu-impact van transport in Vlaanderen gedaald tussen 2000 en 2009

27/07/12 om 15:29 - Bijgewerkt om 15:29

(Belga) De impact van het transport in Vlaanderen op het milieu is tussen 2000 en 2009 gedaald. Dat blijkt uit een onderzoek van Transport and Mobility Leuven (TML) en Ecorem in opdracht van de Vlaamse overheid.

Eén van de doelstellingen in het Vlaamse actieplan Vlaanderen in Actie (VIA) en het Pact 2020 is om de milieu-impact van het goederen- en personenvervoer te beperken. In opdracht van de Vlaamse overheid werkten TML en Ecorem een indicator uit die de impact van onze transportinfrastructuur op het milieu in kaart brengt. Die indicator (MITRANS) meet onder meer de impact van transport op het vlak van hinder, biodiversiteit en habitat, luchtvervuiling, klimaatverandering en materiaalgebruik. Uit de evolutie van de MITRANS-indicator is af te leiden dat de milieu-impact van het transport in Vlaanderen tussen 2000 en 2009 verbeterd is. Als de indicator in 2000 nog 100 was, was die in 2009 gedaald tot 90,4. Zo daalde de impact op het vlak hinder, luchtvervuiling, klimaatverandering en materialengebruik. Alleen op het vlak van "biodiversiteit en habitat" is er sprake van een verslechtering. Dat heeft onder meer te maken met de verdere 'versnippering' van de ruimte, met name door de verdichting van ons wegennet, en met de toenemende oppervlakte die onze transportinfrastructuur inneemt (ruimtebeslag). Enkel in de periode 2006-2008 toont de MITRANS-indicator een verslechtering van de situatie. In die periode is er onder meer een toename van de lichthinder (+13 procent) en geurhinder (+5 procent), een toename van het aantal ingezamelde banden (+20 procent) en een enorme stijging in het gebruik van strooizout (+245 procent). (MVL)

Onze partners