Middelen voor uitbreidingsronde kinderopvang toegewezen door Kind & Gezin

18/12/15 om 16:36 - Bijgewerkt om 16:36

Bron: Belga

(Belga) Kind & Gezin heeft beslist over de concrete toewijzing van de extra middelen in de kinderopvang in 2016. Eerder besliste de Vlaamse regering al om een budget van 7,3 miljoen euro te voorzien en de middelen te verdelen over de verschillende trappen in de sector. Nu heeft Kind & Gezin beslist over de effectieve toewijzing van de subsidies.

De Vlaamse regering voorziet 7,3 miljoen euro voor de beloofde uitbreidingsronde in de kinderopvangsector. Kinderopvanginitiatieven konden tot 30 september een aanvraag indienen bij Kind & Gezin. CD&V-minister Jo Vandeurzen en Kind & Gezin lieten eerder al verstaan dat de middelen zouden verdeeld worden over de verschillende trappen in de sector heen. Nu heeft Kind & Gezin beslist over de effectieve toewijzing. In trap 1, de zogenaamde basissubsidie, zullen er 1.005 bestaande maar nog niet-gesubsidieerde plaatsen omgezet worden in plaatsen met een basissubsidie. Daarnaast zal er ook geld gaan naar 338 nieuwe plaatsen met basissubsidie. In trap 2, dat zijn de opvanginiatieven waar men ouders volgens inkomen laat betalen en die bepaalde voorrangsregels hanteren, gaat ook een deel van de middelen naar de omzetting van plaatsen. Zo worden 364 bestaande plaatsen omgeschakeld naar plaatsen met inkomenstarief. Daarnaast zijn er subsidiebeloftes toegekend voor 471 nieuwe plaatsen met inkomenstarief. Tot slot worden 1.235 bestaande plaatsen met inkomenstarief omgezet in plaatsen met plussubsidie (trap 3), dat zijn dan initiatieven met extra aandacht en voorrang voor kwetsbare gezinnen. De specifieke verdeling van de middelen is terug te vinden op de website van Kind & Gezin, meer bepaald op: http://www.kindengezin.be/kinderopvang/sector-babys-en-peuters/snelinfos-oproepen-verslagen/oproepen-en-beslissingen/#Beslissingen (Belga)

Onze partners