Michel Maus: 'Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is een totaal hypocriet verhaal'

16/06/15 om 15:28 - Bijgewerkt op 17/06/15 om 07:50

Bron: Knack

Voor docent fiscaal recht Michel Maus is het duidelijk: als we die taxshift overlaten aan politici, komt er niets van in huis. 'De taxshift zou in de luwte moeten worden voorbereid door een commissie van experts.'

Michel Maus: 'Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, is een totaal hypocriet verhaal'

Michel Maus © Saskia Vanderstichelen

Voor docent fiscaal recht Michel Maus is het duidelijk: als we die taxshift overlaten aan politici, komt er niets van in huis.

'Ik hoor het politici graag zeggen', zucht docent fiscaal recht Michel Maus. 'Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Maar dat klopt niet, dat is een totaal hypocriet verhaal. Er zijn veel te veel gunstregimes en ontsnappingsroutes voor multinationals en mensen met een groot vermogen. De gewone mensen, die hun inkomen uit arbeid halen, dragen de zwaarste lasten: zij zijn de konijnen die gevangen zitten in de kooi van de fiscus.'

Maus pleit voor een grondige taxshift. 'Laten we een voorbeeld nemen aan Nederland', zegt hij. 'Daar hebben ze pas een taxshift afgerond. In alle stilte, zonder dat politici om de haverklap stoere verklaringen aflegden. Die hervorming was voorbereid door een academische commissie. Dat zouden wij beter ook doen: dit debat uit de politieke arena weghalen. De pensioenhervorming is voorbereid door een team onder leiding van Frank Vandenbroucke. Welnu, de taxshift zou ook in de luwte moeten worden voorbereid door een commissie van experts.'

Onder leiding van Michel Maus?

Michel Maus: (lacht) Ik ben kandidaat, ja. Zeker en vast. Sluit mij met een paar collega's drie dagen op in een villa in Poupehan, en ik ben ervan overtuigd dat we een plan zullen hebben. Wij zouden in alle vrijheid kunnen nadenken over de grote lijnen, zonder altijd rekening te hoeven houden met een achterban. Want dan kom je nooit ergens.

Hoe is het met die politieke partij die u zelf ging oprichten, zoals u een paar maanden geleden in De Morgen zei?

Maus: Ach, dat blijft voorlopig nog bij een idee. Ik heb daar tussen pot en pint wel met een paar mensen over gepraat, maar of het er ooit echt van komt, valt nog te bezien. Tijd en budget zijn cruciaal. Ik ben wel geschrokken van de vele reacties die ik kreeg. Van mensen die wilden meedoen, omdat ze ontgoocheld zijn in de kracht van verandering.

Hoever staat de federale regering met de taxshift, denkt u?

Maus: Nergens, dus. Men heeft alleen de open deuren nog eens ingetrapt. Dat het zo niet verder kan. Dat de lasten op arbeid te hoog zijn. Dat alle internationale organisaties dezelfde aanbevelingen doen: de lasten verschuiven naar vermogen, consumptie en milieu. Maar er is nog niets gebeurd.

Hoe moet het dan wel?

Maus: Zoals Ronald Reagan het gedaan heeft in 1986, toen hij president was van de Verenigde Staten. Hij heeft de belastindruk op arbeid van 50 naar 39 procent doen dalen. Dát was nog eens een taxshift.

En naar waar verschoof hij die lasten?

Maus: Onder andere naar een meerwaardebelasting op aandelen.

Is dat niet raar, voor de peetvader van het neoliberalisme?

Maus: Je kunt veel zeggen over Reagan, maar zijn centrale devies deugde wel: belasting moet inkomensneutraal zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. Elke vorm van inkomen moet op dezelfde manier belast worden, ongeacht de herkomst. Of je dat inkomen nu uit arbeid of uit vermogen haalt, maakte voor Reagan in principe geen verschil.

Is dat geen typisch links idee?

Maus: Blijkbaar niet. Hoewel ik altijd als een halve communist word afgeschilderd als ik over een belasting op meerwaarde begin. Maar daar moeten we naartoe: inkomen is inkomen. De excessen zijn te groot.

Lees het volledige interview met Michel Maus deze week in Knack

Lees meer over:

Onze partners