Metropolitane gemeenschap - "geen samenwerkingsakkoord zonder uitspraak Grondwettelijk Hof"

11/03/13 om 13:58 - Bijgewerkt om 13:58

(Belga) N-VA-ondervoorzitter Ben Weyts zegt dat de Vlaamse regering, waar N-VA deel van uitmaakt, geen samenwerkingsakkoord zal sluiten over de Brusselse metropolitane gemeenschap zolang het Grondwettelijk Hof zich hierover niet heeft uitgesproken. Volgens Weyts probeert CD&V "een nederlaag te verkopen als een overwinning".

De metropolitane -of hoofdstedelijke- gemeenschap (BHG) is een nog op te richten overlegplatform dat voorzien is in het Vlinderakkoord. De gewesten en alle Brabantse gemeenten worden erdoor gevat. N-VA vreest dat het om een verfransingsmachine gaat en die in alle gemeenten van Vlaams-Brabant moties in tegen deelname aan het platform. CD&V' Eric Van Rompuy verwijt de N-VA stokebrand te spelen in de rand en het publiek te desinformeren. Hij eiste een duidelijk standpunt van de Vlaamse regering. "Vandaag erkent de Vlaamse regering uitdrukkelijk het probleem van het verplicht lidmaatschap van de Vlaams-Brabantse gemeenten bij de BHG. Ze zal geen samenwerkingsakkoord sluiten over die BHG zolang het Grondwettelijk Hof zich daarover niet heeft uitgesproken. Volgens Van Rompuy was er geen probleem, voor de Vlaamse regering duidelijk wel", zegt N-VA'er Weyts. Hij zegt dat verschillende Vlaams-Brabantse afdelingen van CD&V en Open Vld tegen de BHG gekant zijn. "Als er tot slot alsnog een samenwerkingsakkoord komt, dan liever een waarbij de N-VA mee aan het stuur zit. Want met Van Rompuy en co. was er waarschijnlijk al lang een geweest, zonder voorwaarden of beperkingen". (KVH)

Onze partners