Methanol geeft haar geheimen prijs

19/11/16 om 16:00 - Bijgewerkt om 16:38

De productie van methanol geeft stilaan haar geheimen prijs, op alle niveaus.

Methanol geeft haar geheimen prijs

Methanolmolecule in een katalasysator: ijzer maakt een reactie bij kamertemperatuur mogelijk. © Science Photo Library

Methanol is een van de twintig meest gebruikte stoffen in de chemische industrie. Hij wordt gewonnen uit methaan en komt terecht in brandstoffen, oplosmiddelen en plastic. Normaal gezien kost het veel energie om methaan op grote schaal in methanol om te zetten. Het gebeurt in meerdere stappen, onder hoge druk en bij een hoge temperatuur. In de jaren negentig is een techniek ontwikkeld om methaan direct om te zetten in methanol, bij kamertemperatuur bovendien. Nu pas, twintig jaar later, is ontdekt hoe die directe omzetting precies verloopt. Voor die ontdekking tekende Pieter Vanelderen van het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse van de KU Leuven. De resultaten van zijn onderzoek verschenen in Nature.

Volgens Vanelderen ligt de sleutel in het toevoegen van ijzer aan een katalysator - een stof die de chemische reactie versnelt. De onderzoeker kon nagaan waar in de katalysator een ijzeratoom aan het werk was om de omzetting van methaan naar methanol mogelijk te maken. Zijn inzicht moet toelaten om betere katalysatoren te ontwikkelen, zodat de productie van methanol nog efficiënter (en goedkoper) kan gebeuren.

Jean-François Müller van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie heeft dan weer een belangrijke bron van methanol ontdekt in de aardatmosfeer. Volgens zijn verslag in Nature Communications is die methanol het resultaat van een specifieke chemische reactie die bliksemsnel kan verlopen. Ze zou ongeveer 115 megaton methanol per jaar opleveren, ongeveer evenveel als de natuurlijke methanolproductie van de aarde.

Onze partners