"Meneer Van Rompuy, ik had meer van u verwacht"

01/02/12 om 17:28 - Bijgewerkt om 17:28

(Belga) In het Europees Parlement hebben verschillende fracties woensdag kritiek geuit op de afloop van de Europese top van afgelopen maandag. Rebecca Harms, de covoorzitter van de groene fractie, noemde de top een "schertsvertoning". "Meneer Van Rompuy, ik had meer van u verwacht", smeet ze de voorzitter van de Europese Raad in het gezicht.

Op de top onderschreven 25 van de 27 EU-lidstaten een begrotingsverdrag. Het gaat om een intergouvernementele tekst die de landen oplegt hun begrotingen quasi helemaal in evenwicht te houden. "Het doel van het begrotingsverdrag is de reeds van kracht zijnde EU-wetgeving na te leven. En dat met een tekst die buiten de bestaande Europese verdragen valt! De democratie komt duidelijk niet op de eerste plaats", laakte Harms. "Meneer Van Rompuy, ik had meer van u verwacht." Ze vraagt zich ook af waar "het geld blijft voor deel twee van de beloftes" van de staats- en regeringsleiders, die maandag een verklaring over investeringen in groei en werkgelegenheid aannamen, zonder evenwel concrete bedragen toe te zeggen. "Ik schaamde mij voor deze top", zei Harms. Over het algemeen was het een parlementair debat zonder enig vuurwerk, waarbij de grote fracties hun reeds bekende standpunten herhaalden. Op de banken van de Europese Conservatieven en Hervormers, de fractie van de Britse Conservatives, viel weliswaar nog een opvallende tussenkomst te noteren. Voorzitter Martin Callanan, die zichzelf een "fiscaal conservatief" noemt, betreurt namelijk dat met het strenge begrotingsverdrag het socialisme buiten de wet gesteld wordt. "Als democraat baart het mij grote zorgen dat de kiezers niet langer voor een Keynesiaans economisch beleid zullen kunnen stemmen", dat een grotere manoeuvreerruimte toelaat in het begrotingsbeleid. "Dit verdrag zorgt ervoor dat op veel plaatsen in Europa verkiezingen van nul en generlei waarde meer zijn." (GEJ)

Onze partners