Meldpunt FAVV steeds populairder

26/06/12 om 13:27 - Bijgewerkt om 13:27

(Belga) Het meldpunt van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) heeft in 2011 4.604 klachten ontvangen. Dat staat te lezen in het Activiteitenverslag 2011 van het FAVV.

Consumenten kunnen bij het meldpunt vragen stellen of een klacht indienen. Het aantal klachten stijgt jaarlijks: van 338 bij de oprichting in 2002 naar 4.039 in 2010 tot 4.604 vorig jaar. "Die jaarlijkse stijging is zeker niet te wijten aan een dalende voedselveiligheid bij onze operatoren. Ze is te verklaren door de steeds grotere bekendheid die het meldpunt geniet", zegt gedelegeerd bestuurder Gil Houins. Het gros van de klachten (1.389) gaat over hygiëne in lokalen en van het personeel. Daarnaast waren er ook klachten over productie- en bewaarmethoden (752), het rookverbod (677) en voedselvergiftigingen (616). Ook het aantal vragen bij het meldpunt stijgt gestaag. In 2011 waren dat er 6.902. Het FAVV beschikt ook over een ombudsdienst, waar de in de voedselketen actieve bedrijven klachten over de werking van het voedselagentschap kunnen indienen. In 2011 waren dat er 232, een stijging tegenover 2010 (192). Meer dan de helft (55,3 pct) van de klachten ging over financiering en toepassing van het bonus-malussysteem van het FAVV. Andere klachten handelden onder meer over de interpretatie van de regelgeving (29,9 pct) en import- en exportcertificaten (4 pct). Als een klacht gegrond is, worden onmiddellijk corrigerende maatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de terugbetaling van een factuur of de deblokkering van producten. Een vierde van de klachten werd als gegrond beschouwd, de helft was ongegrond. Het resterende kwart waren onder meer procedurefouten of gedeeltelijk gegronde klachten. Het meldpunt is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800/13 550. De ombudsdienst is te bereiken op het nummer 0800/13 455. (KAV)

Onze partners