Meeuwenhinder: Vogelbescherming Vlaanderen wijst op preventie

26/07/12 om 14:27 - Bijgewerkt om 14:27

(Belga) Om lokale hinder van meeuwen aan de kust op te lossen, wil Vogelbescherming Vlaanderen inzetten op preventie. De vereniging wijst erop dat meeuwen bij de kust horen en dat de voorgestelde oplossingen van kustburgemeesters niet meer dan "symptoombestrijding" zijn.

Vogelbescherming Vlaanderen zegt de "wilde ideeën" van kustburgemeesters om de meeuwenpopulatie aan te pakken grondig beu te zijn. "Steevast neemt men daarbij ook het woord 'meeuwenplaag' in de mond, zonder te beseffen dat de totale populatie meeuwen al jaren gestabiliseerd is", aldus directeur Jan Rodts, eraan toevoegend geen afbreuk te willen doen aan het voorkomen van lokale overlast. Vogelbescherming Vlaanderen wil inzetten op preventie en stelt een driesporenbeleid voor. "Vooreerst moet het onnatuurlijk voedselaanbod voor meeuwen weggewerkt worden", aldus Rodts. "Zo kan afval in plastic of metalen containers verzameld worden in plaats van plastic zakken." Ook het niet voederen van meeuwen en een oplossing voor het dumpen van visafval op zee, kunnen helpen. De vereniging stelt verder voor om meeuwen als broedvogel weg te houden op plaatsen met mogelijk lokale overlast en tegelijk het broeden toelaten en faciliteren op plaatsen waar geen overlast bestaat. Meeuwen zijn door Europese en Vlaamse wetgeving beschermd en mogen niet gedood of verstoord worden, al kan daar in bepaalde gevallen van afgeweken worden. Toch is het bejagen geen afdoende oplossing. "Wanneer uit een populatie individuen worden weggenomen, terwijl het (onnatuurlijke) voedselaanbod gelijk blijft, worden de vrijgekomen plaatsen in de populatie onmiddellijk weer ingevuld door meeuwen uit naburige populaties." (OSN)

Onze partners