Meerderheidspartijen willen strengere controle discriminatie op arbeidsmarkt

02/07/15 om 15:27 - Bijgewerkt om 18:43

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen meer controles rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Het voorstel van Yasmine Kherbache (SP.A) voor praktijktesten werd dan weer door de meerderheid weggestemd. 'Meer controles hebben geen nut als discriminatie niet bewezen kan worden.'

Meerderheidspartijen willen strengere controle discriminatie op arbeidsmarkt

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD willen dat de Vlaamse sociale inspectie meer controles uitvoert rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Verder moeten "ernstige vormen van opzettelijke discriminatie" prioriteit krijgen in het Vlaamse vervolgingsbeleid. Dat staat te lezen in een voorstel van resolutie van Jan Hofkens (N-VA), Sonja Claes (CD&V) en Emmily Talpe (Open VLD). Praktijktesten, zoals oppositiepartijen SP.A en Groen vragen, zijn volgens de meerderheid niet nodig of wenselijk.

Praktijktesten

Eerde raakte nog bekend dat de diensten van de Vlaamse overheid vorig jaar 63 inspecties hebben uitgevoerd rond discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat is bijna een verdubbeling tegenover 2013, toen er sprake was van 34 inspecties. Die inspecties krijgen echter zelden een juridisch staartje.

Volgens de Vlaamse diensten blijft het opsporen van discriminatie "moeilijk". Vlaamse oppositiepartij SP.A ziet in de cijfers een bewijs dat de Vlaamse regering snel werk moet maken van praktijktesten. Ook Groen dringt al langer aan op praktijktesten als sluitstuk voor het aanpakken van het probleem.

Preventie en zelfregulering

Maar de meerderheidspartijen lopen niet warm voor zo'n praktijktesten. Meer zelfs, in een resolutie die N-VA, CD&V en Open VLD hebben ingediend, is er nergens sprake van zo'n tests. De meerderheidspartijen doen wel een reeks andere suggesties aan de Vlaamse regering. Die suggesties variëren van meer preventie tot zelfregulering en een betere handhaving.

Wat preventie betreft, pleiten de meerderheidspartijen onder meer voor informatiecampagnes en het bekender maken van het meldpunt discriminatie. Bedoeling is ook om in overleg met de sociale partners systemen van zelfregulering uit te werken. Verder zouden er "versterkte controles" moeten komen door de Vlaamse inspectiediensten, met extra aandacht voor "risicovolle sectoren".

De "bestrijding van ernstige vormen van opzettelijke discriminatie" moet binnen het Vlaamse vervolgingsbeleid ook prioriteit krijgen. De regering zou daarvoor in overleg moeten gaan met het comité van procureurs-generaal zodat de strijd tegen discriminatie "de nodige prioritaire aandacht van de parketten krijgt".

'Stoere verklaringen'

Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache van oppositiepartij SP.A is teleurgesteld in de Vlaamse meerderheidspartijen. Haar eigen voorstel voor de invoering van praktijktesten werd door de meerderheid weggestemd in de commissie.

"Keer op keer horen we stoere verklaringen in het parlement. Minister Philippe Muyters (N-VA) zou 'maximaal inzetten om discriminatie maximaal te beperken'.Bart Somers (Open VLD) verkondigde nog dat praktijktests door de overheid het sluitstuk moesten vormen. En ook volgens Robrecht Bothuyne (CD&V) waren praktijktesten wel degelijk mogelijk. Maar als het erop aankomt het verschil te maken kiest deze Vlaamse meerderheid voor een resolutie die een slag in het water zal zijn, en die op het terrein geen verschil zal maken", aldus Kherbache.

'Gerichte steekproeven'

Maar volgens indiener Emmily Talpe zijn praktijktesten helemaal niet uitgesloten, maar dan binnen het kader van de zelfregulering. Talpe: "De resolutie over de aanpak van discriminatie sluit praktijktests helemaal niet uit zoals de oppositie beweert. Integendeel, de resolutie spreekt duidelijk van 'gerichte steekproeven' die in een systeem van zelfregulering zullen worden gehouden.

Talpe wijst er ook op dat de afspraken die gemaakt worden binnen het kader van sectorconvenanten helemaal niet vrijblijvend zijn. "Hardleerse bedrijven zullen worden doorgegeven aan de sociale inspectie, zodat die finaal haar eigenlijke controlerende taak kan toepassen". Talpe: "De uitzendsector bewijst dat deze methode werkt: onder meer via 'mystery calls' werd de sector gesensibiliseerd, met een daling van het aantal gevallen van discriminatie tot gevolg".

De Open VLD-politica besluit: "We zijn ervan overtuigd dat met deze aanpak het aantal praktijktests - die nu door de overheid worden opgelegd aan de sectoren - juist zal toenemen en we discriminatie effectief kunnen bestrijden".

'Mentaliteitswijziging'

Ook initiatiefnemer Hofkens hamert op het belang van zelfregulering. "Wij geloven nog steeds in zelfregulering. Wij denken aan een systeem van zelfregulering, gericht op sensibilisering, preventie en handhaving."

Hofkens ziet daarbij een belangrijke rol voor de sociale partners. Zij kunnen volgens hem perfect iniatieven nemen om discriminatie op de arbeidsmarkt te bestrijden. "We geloven echt dat dit zal bijdragen tot een noodzakelijke, duurzame mentaliteitswijziging op de arbeidsmarkt. We zijn niet van mening veranderd. Structurele praktijktests door sociale inspecties om discriminatie vast te stellen, zijn geen optie. Ze zijn ook niet in de resolutie opgenomen."

'Probleem van detectie'

Kherbache: "De Vlaamse meerderheid klopt zich stoer op de borst, en zegt meer te zullen inzetten op controles. Maar uit het jaarverslag van de sociale inspectie blijkt net dat er een probleem is bij het bewijzen van discriminatie. Ondanks een verdubbeling in het aantal inspecties op het vlak van antidiscriminatie bleef het afgelopen jaar het aantal vaststellingen (PV's) constant. De sociale inspectie concludeerde daaruit zelf dat er een probleem was in de detectie van discriminatie. Nu nog meer inzetten op nog meer controles zonder de noodzakelijke instrumenten in te zetten heeft geen enkele zin." (Belga/WB)

Onze partners