Meerderheid en oppositie sluiten op de valreep nog enkele achterpoortjes kaaimantaks

15/12/15 om 18:07 - Bijgewerkt om 18:07

Bron: Belga

(Belga) Meerderheid en oppositie in de Kamer hebben op de valreep beslist om nog enkele achterpoortjes van de doorkijktaks op fiscale constructies in het buitenland te sluiten. De oppositie toonde zich inschikkelijk om te vermijden dat het tot een vol jaar uitstel zou komen.

"Bedoeling is te verzekeren dat de kaaiman sterkere en grotere tanden krijgt en te vermijden dat de kleine vissen door de mazen van het net zouden glippen", verduidelijkte CD&V'er Roel Deseyn maandag nog in de Kamer. De bespreking werd echter uitgesteld tot begin volgend jaar, onder meer omdat het te kort dag bleek voor het verplichte advies van de Raad van State. Daags nadien drong Deseyn niettemin aan om toch door te zetten. Retroactief werken in fiscale zaken is riskant, een vernietiging is dan bijna een automatisme, waarschuwde hij. Om een heel jaar uitstel te vermijden, bleek de oppositie akkoord om het ontwerp van amendement om te zetten in een voorstel van de Kamer, waardoor de onmiddellijke adviesvereiste wegviel. Al dringen PS, sp.a, Ecolo en Groen niettemin nog aan op een plenair debat op basis van het advies dat normaal gezien woensdag klaar zou zijn. Concreet voert het amendement onder meer een specifieke antimisbruikbepaling in. Dit bijvoorbeeld om te vermijden dat een beursnotering zou worden aangevraagd voor een juridische constructie, enkel en alleen om de kaaimantaks te vermijden. De taks geldt immers niet voor beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast verruimt het amendement de aangifteplicht voor fiscale constructies in het buitenland. Zo zullen ook de oprichters of derde begunstigden van juridische constructies in het buitenland "die voldoende substantie bevatten" aan de aangifteplicht moeten voldoen. Ze zullen voortaan de volledige naam, de rechtsvorm, het vestigingsadres en eventueel ook het registratienummer van hun constructie moeten vermelden. Dit maakt het uitwisselen van gegevens sneller en makkelijker en helpt zo verjaring te vermijden, argumenteerde minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Tot slot werkt de aanpassing een vorm van ongelijke behandeling weg tussen de erfgenamen van oprichters van een fiscale constructie met rechtspersoonlijkheid en die zonder rechtspersoonlijkheid. Allebei krijgen ze voortaan de mogelijkheid om aan te tonen dat ze op geen enkel ogenblik en op geen enkele manier enig voordeel halen uit die fiscale constructie. (Belga)

Onze partners