Meer stoppers dan starters in kinderopvang in 2015

29/01/16 om 06:30 - Bijgewerkt om 06:30

Bron: Belga

(Belga) Het afgelopen jaar zijn in Vlaanderen 659 initiatieven in de kinderopvang gestopt terwijl er maar 500 zijn gestart. Vooral in de gezinsopvang, de nieuwe benaming voor de opvang door onthaalouders, is de terugval groot. In liefst 607 locaties met onthaalouders gaf men er in 2015 de brui aan, een bevestiging van de dalende trend van de voorbije jaren. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij Kind & Gezin. Kind & Gezin start een oefening om de toekomst van de gezinsopvang in Vlaanderen onder de loep te nemen.

In 2015 zijn er in Vlaanderen op 500 locaties kinderopvanginitiatieven uit de startblokken geschoten. Het ging om 407 locaties in de gezinsopvang (opvang met maximaal 8 kinderen) en 93 in de groepsopvang (opvang met méér dan 8 kinderen). Tegenover de 500 starters in 2015 staan 659 stoppers. Het ging daarbij vooral op gezinsopvanginitiatieven (607) en in mindere mate om groepsopvanginitiatieven (52). Wat het aantal plaatsen betreft, waren de 659 stoppers goed voor 3.876 plaatsen. De 500 starters zijn samen goed voor meer 4.346 plaatsen. Toch mag je uit die beide cijfers niet afleiden dat er in 2015 maar 470 plaatsen zouden zijn bijgekomen. Om dat cijfer te berekenen moet namelijk ook gekeken worden naar de uitbreiding in bestaande initiatieven. Het totaalcijfer voor 2015 wordt later bekendgemaakt. In de cijfers valt vooral de grote terugval in het aantal gezinsopvanginitiatieven op. Het gaat om een trend die al jaren aan de gang is. Tussen 2011 en 2014 stopten in totaal al meer dan 3.000 onthaalouders. Er zijn verschillende oorzaken voor die daling. Zo is er de vergrijzing van de populatie onthaalouders. Ook de werkdruk en verloning spelen een rol. En de opvang in de gezinswoning heeft natuurlijk een impact op het gezinsleven. Verder blijven nieuwe onthaalouders ook niet langer hun hele loopbaan in het beroep. Velen schakelen na enkele jaren over op iets anders. Kind & Gezin blijft niet blind voor de dalende trend. De organisatie is gestart met een oefening rond de plaats en het belang van de gezinsopvang in Vlaanderen. Centrale vraag daarbij is: "Hoe moeten we gezinsopvang vandaag vorm geven?". (Belga)

Onze partners