Meer leerlingen ingeschreven in basisonderwijs voor schooljaar 2012-2013

14/09/12 om 12:30 - Bijgewerkt om 12:30

(Belga) In alle Vlaamse onderwijsnetten samen zijn dit schooljaar meer leerlingen ingeschreven in het basisonderwijs (kleuter en lager) dan vorig jaar. Dat blijkt uit de eerste leerlingencijfers van het VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs), het OVSG (Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap) en GO! (Vlaamse gemeenschapsonderwijs).

Het VSKO telt bij de aanvang van het nieuwe schooljaar 142.696 kleuters in het gewone kleuteronderwijs. Dat zijn er 2.980 of 2,13 procent meer dan vorig schooljaar. In het GO! -gemeenschapsonderwijs stijgt dat aantal tot 34.326, een stijging met 2,14 procent. Enkel in het OVSG daalt het aantal kleuters licht tot 55.067, een daling met 0,77 procent. Wat het gewone lager onderwijs betreft, is er in alle netten een stijging; bij het VSKO met 1,19 procent (240.114 leerlingen), in het GO!-onderwijs met 2,64 procent (56.500) en in het met OVSG met 1,07 procent (91.733). In het gewoon secundair onderwijs is het leerlingenaantal enkel in het gemeenschapsonderwijs licht gestegen met 1,43 procent (74.532). In het katholiek onderwijs is er een daling met 0,87 procent (317.392), bij het stedelijk en gemeentelijk onderwijs is dat 2,01 procent (18.537). Het Provinciaal onderwijs laat vrijdag ook nog weten dat het 15.984 leerlingen telt, een toename van 291 in vergelijking met september 2011. De cijfers zijn nog niet definitief. In februari volgend jaar volgt de officiële telling door het ministerie van Onderwijs en Vorming. (DLA)

Onze partners