Meer kinderen warm maken voor wiskunde en techniek

24/04/12 om 15:21 - Bijgewerkt om 15:21

Een staten-generaal wil (alweer) meer jongeren warm maken voor techniek, wiskunde en exacte wetenschappen.

'Vlaanderen blijft kampen met een ernstig tekort aan technici en ingenieurs. Dat kan onze concurrentiepositie in gevaar brengen', zeggen de Vlaams Parlementsleden Koen Van den Heuvel en Sabine Poleyn van CD&V. Zij zijn op donderdag 26 april de promotoren van een staten-generaal in het Vlaams Parlement om meer kinderen en jongeren warm te maken voor techniek, wiskunde en exacte wetenschappen, en voor een loopbaan in het verlengde van de opleidingen in die domeinen.

Het is niet de eerste poging. In 1993 werd ook al tijdens een staten-generaal gezocht naar wegen om het technisch onderwijs aantrekkelijker te maken en ouders ervan te overtuigen dat het geen negatieve studiekeuze is. Er volgden wetenschappelijke onderzoeken naar de doelmatigheid van technische en beroepsscholen. Sinds 2005 werken het onderwijs en het bedrijfsleven samen in regionale technologische centra om de scholen beter uit te rusten, leerlingenstages te organiseren enzovoort. En sinds 1 september zijn er nieuwe eindtermen voor techniek in het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs, maar een proefproject over 'Techniek op School voor de 21e eeuw' viel stil.

De Vlaamse regering pakte intussen uit met het actieplan STEM (Science, Technology, Engeneering and Mathematics). Dat plan mikt onder meer op een betere schoolinfrastructuur, nieuw lesmateriaal, gemotiveerde leerkrachten, kansen voor toptalenten, meer en betere stageplaatsen om praktijkervaring op te doen enzovoort. Van den Heuvel en Poleyn beschouwen het plan als 'een mooie aanzet', maar om echte resultaten te boeken, is volgens hen meer nodig.

De nieuwe staten-generaal moet daarvoor een draagvlak creëren. Voor Van den Heuvel en Poleyn speelt het basisonderwijs een cruciale rol en moet het nijverheidstechnisch onderwijs versterkt worden. Voorts denken ze aan een nauwere samenwerking met bedrijven en sectorfederaties. Ze pleiten ook voor de overname van het Nederlandse model, met een onafhankelijk platform dat de nodige middelen krijgt om een 'ketenaanpak' uit te tekenen (van het kleuter- tot het hoger onderwijs) en dat met de scholen inspannings- en resultaatsverbintenissen kan sluiten.

Patrick Martens

Onze partners