Meer geld voor ouderenzorg nodig (Vandeurzen)

12/04/11 om 16:18 - Bijgewerkt om 16:18

Volgens een nota van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen zal de Vlaamse overheid de investeringen in de gezinszorg jaarlijks met 1,5 tot 3 procent moeten optrekken.

Meer geld voor ouderenzorg nodig (Vandeurzen)

© ImageGlobe

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een discussienota klaar over de toekomst van de ouderenzorg. Volgens die nota zal de Vlaamse overheid de investeringen in de gezinszorg jaarlijks met 1,5 tot 3 procent moeten optrekken.
'Om voorbereid te zijn op de komende vergrijzingsgolf, moeten we nagaan hoe de vraag naar zorg in de toekomst zal evolueren', zegt minister Vandeurzen. 'In plaats van louter een wiskundige berekening te maken op basis van de bevolkingscijfers moeten we ook rekening houden met maatschappelijke evoluties en met het veranderende profiel van de senioren.' Zo zijn de bejaarden van morgen niet van plan om snel naar een rusthuis te trekken en zullen velen onder hen hun oude dag zonder partner doorbrengen.

Vandaar dat het kabinet-Vandeurzen nu een discussienota over de toekomst van het woonzorgbeleid afheeft, die als basis moet dienen voor uitgebreid overleg met de sector. Er moet vooral dringend worden gepraat over de capaciteit die de komende jaren nodig zal zijn, want dat is cruciaal om het budget in de hand te houden. Dát er zwaar in ouderenzorg zal moeten worden geïnvesteerd, staat buiten kijf. Volgens de nota zal de Vlaamse overheid de investeringen in de gezinszorg jaarlijks met 1,5 tot 3 procent moeten optrekken. De residentiële zorg, die een federale bevoegdheid is, zou een jaarlijkse groeivoet van 3,4 procent vergen en de thuisverpleging, ook al federale materie, 3,2 procent.

De Vlaamse oppositie, en dan vooral voormalig minister van Welzijn Mieke Vogels (Groen!), reageert sceptisch. Vooral omdat ze in de nota een vertragingsmanoeuvre ziet om de uitvoering van het woonzorgdecreet, dat nu al meer dan jaar van kracht is, uit te stellen. 'Op dit moment trekken allerlei belangengroepen de minister aan zijn frak', zegt Vogels. 'Daarom wil hij een aantal zware beslissingen, die hij moet nemen zodra sommige ideeën uit het woonzorgdecreet in uitvoeringsbesluiten worden gegoten, liever nog wat uitstellen.'

Maar Jo Vandeurzen wil niet te snel gaan. Hij wil het debat aangaan met de sector. 'We kunnen niet vermijden dat de vraag naar bijkomende capaciteit in de thuiszorg en de residentiële zorg zal blijven toenemen', zegt hij. 'Het wordt dan ook een hele uitdaging om daarvoor geld, personeel en geschikte initiatiefnemers te vinden. Dus hebben we geen andere keuze dan creatiever om te springen met de zorg voor onze ouderen en dus ook met de toekomst van de hele samenleving.' (APE)

Onze partners