"Meer arbeidsongeschikte mensen aan het werk via trajecten op maat"

14/09/12 om 10:21 - Bijgewerkt om 10:21

(Belga) De VDAB, het RIZIV, de ziekenfondsen en de GTB willen met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst meer arbeidsongeschikte mensen aan het werk krijgen. Dat moet lukken via individuele trajecten op maat, aldus de organisaties in een persbericht. Ze willen 80 procent van de mensen die zo'n traject doorlopen weer aan het werk krijgen.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de gespecialiseerde dienst voor trajectbepaling en -begeleiding van personen met een arbeidshandicap (GTB) en de ziekenfondsen willen, elk vanuit hun eigen sterktes, arbeidsongeschikte mensen die het wensen nog meer helpen om volledig of gedeeltelijk weer aan het werk te gaan. De individuele trajectbegeleiding moet zo vroeg mogelijk na het begin van de arbeidsongeschiktheid starten, want hoe sneller men start, hoe groter de kans op werk. "Binnen de zes maanden stroomt al de helft van de arbeidsongeschikte mensen uit naar een job. Van wie één à twee jaar arbeidsongeschikt is, is dat nog maar een derde. En na twee à vijf jaar arbeidsongeschiktheid geraakt maar 13 procent weer aan het werk", luidt het. Een traject bestaat uit twee fases. Eerst wordt bekeken wat de opties zijn en wat de beste aanpak is. Als het medisch mogelijk is en de persoon bereid is om stappen naar werk te zetten, gaat de tweede fase in, die gericht is op het vinden van werk, eventueel met een opleidingstraject als tussenstap. In België zijn 258.000 mensen langdurig arbeidsongeschikt. Zij ontvangen een uitkering van het ziekenfonds (DLA)

Onze partners