'Louis Michel brengt de communautaire pacificatie in gevaar'

04/10/11 om 16:20 - Bijgewerkt om 16:20

Copernicaans of niet? Hij houdt zich er liever buiten. Maar buitengewoon belangrijk wordt de zesde staatshervorming, als ze ook echt het levenslicht ziet, zeker wel, zegt oud-CVP-premier Wilfried Martens.

'Louis Michel brengt de communautaire pacificatie in gevaar'

© Franky Verdickt

En: 'De bewering van Bart De Wever dat er nieuwe geldstromen naar Wallonië ontstaan, is volstrekt onjuist.'

Volgens de N-VA is iedereen langzaam aan zo murw gemaakt dat men al blij zal zijn als er een akkoord is. Maar een copernicaanse omwenteling wordt deze zesde staatshervorming allerminst.

Martens: Over die copernicaanse omwenteling wil ik niet in discussie treden, dat zou de verwarring alleen maar groter maken.

Maar is deze zesde staatshervorming historisch, om eens een andere term te gebruiken? Nee, dat is ze niet, om de eenvoudige reden dat institutionele hervormingen in België dat nooit zijn. In een land als Spanje heeft men na Franco een totaal nieuwe grondwet opgesteld. Dat is bij ons nooit gebeurd. Wel zijn op gezette tijden, in 1970, in 1980, in 1988, in 1993 en in minder mate in 2001, betekenisvolle grondwettelijke hervormingen in de richting van federale staatsstructuren doorgevoerd.

Maar een institutionele big bang ...

Martens: Die doet zich bij ons niet voor. Het gaat ook allemaal langzaam. Maar toch krijgen met deze zesde staatshervorming twee aartsmoeilijke dossiers _ als alles goed gaat tenminste _ eindelijk een oplossing, en dat mag zeker een doorbraak heten. Om te beginnen komt er, dankzij de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en hopelijk ook van het gerechtelijk arrondissement, een definitieve afbakening van de gewesten.

Daarnaast is er de nieuwe financieringswet. De bewering van Bart De Wever dat er nieuwe geldstromen naar Wallonië ontstaan, is volstrekt onjuist. Wel integendeel. De financiële transfers naar Wallonië zullen juist worden afgebouwd en uiteindelijk helemaal opdrogen, met een overgangsperiode van tien jaar.

Ook de grotere fiscale autonomie is uitstekend nieuws. Vlaanderen zal de bestaande, federale belastingtarieven door opcentiemen naar eigen goeddunken kunnen verhogen of verlagen. Zoiets hebben we in het verleden nooit tot stand weten te brengen. Dit komt in de buurt van een echt federaal bestel, en van het no power without responsability-axioma.

Is de regeling voor BHV wel zo definitief als u zegt of hoopt? Volgens iemand als Louis Michel (MR) is het nu nog maar een kwestie van tijd voor de faciliteitengemeenten bij Brussel worden gevoegd.

Martens: Ik begrijp echt niet waarom Louis Michel dat heeft gezegd. Een dergelijke uitspraak is allerminst bevorderlijk met het oog op de toepassing van dat akkoord. De houding van iemand als Michel is volkomen strijdig met de geest van het akkoord en brengt het vooruitzicht van communautaire pacificatie in gevaar. (HRE)

Onze partners