Literacy Health Awards: prijzen voor wie medische wereld begrijpelijker maakt

25/04/13 om 19:35 - Bijgewerkt om 19:35

(Belga) Elf partners uit de gezondheidssector in België hebben vandaag de eerste editie van de Well Done - MSD Health Literacy Awards gelanceerd. Deze awards of prijzen hebben als doel om projecten en initiatieven ter bevordering van de gezondheidswijsheid aan te moedigen en te ondersteunen.

Gezondheidswijsheid of Health Literacy verwijst naar de capaciteit van mensen om gezondheidsinformatie op te zoeken, te begrijpen en te gebruiken. In onze complexe wereld is deze capaciteit nodig om te weten waar men terecht kan met klachten en problemen, om artsen en gezondheidswerkers te begrijpen, om te weten welke behandelingen mogelijk en wenselijk zijn, en om doordachte beslissingen te kunnen nemen over leefgewoontes of -omstandigheden die de gezondheid beïnvloeden. De elf partners uit de gezondheidssector zijn de Belgische huisartsenverenigingen (SSMG, Domus Medica), de Algemene Pharmaceutische Bond (APB), De Belgische Cardiologische Liga, de Stichting tegen Kanker, de Nationale Unie van Onafhankelijke Ziekenfondsen, het Nationale Verbond van Socialistische Mutualiteiten, de Algemene Unie van Verpleegkundigen van België, Zorgnet Vlaanderen, RMN en het farmaceutisch laboratorium MSD Belgium. Iedereen die actief is in één van de volgende categorieën van de gezondheidszorg mag deelnemen : - First line Award: alle actoren uit de eerstelijnszorg (huisartsen, thuisverpleegkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, enzovoort) - Specialty Award: alle actoren uit de tweedelijnszorg zoals artsen-specialisten, of actoren actief in ziekenhuizen (vroedkundigen, catering managers in hospitalen, hospitaalkinesisten, enzovoort) - Community Award: initiatieven die genomen werden door publieke instellingen, patiëntenverenigingen en particulieren. Deelnames moeten ten laatste ingediend worden op 14 juni op de website www.welldoneawards.be. (Belga)

Onze partners