Lijst Dedecker wil saneren in bestuursapparaat

04/06/10 om 13:55 - Bijgewerkt om 13:55

De partij wil dat het 'overtollig vet' van de verschillende overheden wordt weggezogen.

Lijst Dedecker wil per drie ambtenaren die met pensioen gaan er maar één vervangen. De partij wil ook een kabinetsstructuur naar Nederlands model, waarbij ambtenaren het beleid voorbereiden en evalueren.

Dat zijn enkele punten uit het besparingsplan van LDD dat vrijdag werd voorgesteld door Kamerlid Rob Van de Velde en Vlaams fractieleider Lode Vereeck.

Andere voorstellen zijn de afschaffing van de provincies, de Senaat en de staatssecretarissen in de federale regering.

Voorts wil de partij komaf maken met uitgaven die de federale overheid momenteel doet voor zaken die eigenlijk tot de bevoegdheid van gewesten en gemeenschappen behoren, zoals het grootstedenbeleid.

Ook wil de partij de dotaties aan de politieke partijen transparanter maken en met twintig procent verminderen. In 2007 beliepen die dotaties in totaal 53 miljoen euro, aldus de partij.

Daarnaast wil LDD de banenplannen afschaffen en de werkloosheidsuitkeringen degressief en beperkt in de tijd maken.

De partij meent voorts dat door het aanpakken van het oneigenlijk gebruik (inefficiënties, verspilling, corruptie en vriendjespolitiek) in de gezondheidszorg 1,5 miljard per jaar kan bespaard worden.

Een vijfde besparingsdomein ziet LDD in het door de overheid zelf laten uitbetalen van de uitkeringen. Momenteel wordt de uitbetaling van de vergoedingen vaak uitbesteed.

Onze partners