Liesbeth Homans: 'Men wil de mensen laten geloven dat het allemaal miserie is bij de N-VA'

26/10/13 om 07:26 - Bijgewerkt om 07:26

'Bronnen uit extreemlinkse tot extreemrechtse hoek zijn blijkbaar goed om ons in diskrediet te brengen.' Liesbeth Homans (N-VA) reageert op de incidenten waarmee haar partij in het nieuws kwam.

Liesbeth Homans: 'Men wil de mensen laten geloven dat het allemaal miserie is bij de N-VA'

Liesbeth Homans © Belga

N-VA-kopstuk Siegfried Bracke noemde de Vlaamse leeuw een vod. Er was de vaudeville in het stadsbestuur van Turnhout. Er waren de N-VA-dissidenten in Limburg en de veroordeelde wapenhandelaar die uit de partij moest stappen. Er was de foto van Jan Jambon op een feest van het extreemrechtse Sint-Maartensfonds. En vooral: er was de peiling waar de N-VA het een beetje minder deed die tot grote zenuwachtigheid in de partij leidde.

N-VA rolde de afgelopen weken van het ene incident in het andere ongemak. 'Er is geen sprake van een crisis,' zei Geert Bourgeois. 'We worden geviseerd,' zei Ben Weyts.

In een gesprek met Knack.be relativeert N-VA-kopstuk Liesbeth Homans. 'Men wil de mensen blijkbaar laten geloven dat het allemaal miserie is bij de N-VA. Ik heb vooral bij anderen zenuwachtigheid vastgesteld. Wij werken gewoon verder aan ons programma en aan onze inhoudelijke voorstellen die we de Vlaming willen voorleggen.'

'N-VA lijkt al weken van het ene incident in het andere te tuimelen. Voelen jullie zich geviseerd?

Liesbeth Homans: Door de veelheid aan zogenaamde 'incidenten' kan ik me toch niet van de indruk ontdoen dat mijn partij goed in de markt ligt bij de media. In elke partij gebeuren er incidenten, dus ook bij N-VA. Het debacle in Turnhout bijvoorbeeld was geen goede zaak. We hebben als partij dan ook ingegrepen en de nodige stappen gezet.

Maar laat ons eerlijk zijn, die 'incidenten' bij de N-VA worden vooral opgeklopt door onze tegenstanders en de media. Ik stel immers vast dat Turnhout wekenlang de nationale media beheerst heeft. Over Zaventem, waar Eric Van Rompuy uiteindelijk bij N-VA is moeten gaan aankloppen om de gemeente na een jaar bestuurbaar te maken, lees ik evenwel weinig tot niets. Nochtans zijn open VLD en Sp.a daar behoorlijk in de fout gegaan.

Bronnen uit extreemlinkse tot extreemrechtse hoek zijn blijkbaar goed om ons in diskrediet te brengen. Men wil de mensen blijkbaar laten geloven dat het allemaal miserie is bij de N-VA. Laat ons maar hopen dat de media evenveel aandacht zullen hebben voor de N-VA als wij volgende week onze inhoudelijke voorstellen presenteren.

Betalen jullie de prijs voor de onervarenheid van jullie politieke personeel?

Liesbeth Homans: We zijn op korte termijn ontzettend gegroeid en dat je dan onervaren politiek personeel hebt, lijkt me logisch. In 2006 hadden wij ongeveer 350 lokale mandatarissen. Nu zijn dat er 2505. Velen van die mensen nemen nu voor het eerst een mandaat op. En ja, die mensen moeten leergeld betalen. Wij investeren als partij dan ook volop in opleiding van onze lokale mensen.

Maar dat van al die dissidentie en ruzies moet ik toch relativeren. Sinds het begin van de legislatuur hebben 28 mandatarissen de partij verlaten - om welke redenen dan ook. Dat is 1,1%. Eerlijk gezegd, is dat een vrij normaal fenomeen. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 zijn er al 12 lokale mandatarissen van CD&V opgestapt. En dat voor een partij die al decennia lokaal verankerd is. Zo vreemd is dat dus allemaal niet.

Delen

Wij laten ons niet van de wijs brengen. Men kan nu constant een goednieuwsshow verkondigen, de realiteit haalt dat vroeg of laat wel in

Liesbeth Homans

Er was in de N-VA nogal wat zenuwachtigheid over de tegenvallende resultaten van de peiling van de VRT en de De Standaard. Nog niet zo heel lang geleden zouden jullie toch vooraf getekend hebben voor dit resultaat bij de volgende verkiezingen?

Liesbeth Homans: Ik heb vooral bij anderen zenuwachtigheid vastgesteld. Wij werken gewoon verder aan ons programma en aan onze inhoudelijke voorstellen die we de Vlaming willen voorleggen. Wij willen een geloofwaardig programma aanbieden met als belangrijkste doel meer welvaart en welzijn voor de Vlamingen. Wij willen gaan voor verandering en de Vlamingen het beleid geven waar ze al decennia voor stemmen.

En als dat problematisch is voor de traditionele partijen, die zich klaarmaken voor Di Rupo II, het zij zo. Maar wij laten ons niet van de wijs brengen. Men kan nu constant een goednieuwsshow verkondigen, de realiteit haalt dat vroeg of laat wel in.

Geert Bourgeois zei op Villa Politica meerdere keren dat er geen crisis en geen paniek is in de N-VA. Zoveel te harder je dat roept, zoveel te meer je de indruk geeft dat dit juist wel het geval is, toch?

Liesbeth Homans: Als je natuurlijk steeds de vraag krijgt of er paniek is, moet je wel antwoorden. Het is niet dat wij zelf het initiatief nemen om te verkondigen dat we niet in paniek zijn. We krijgen steeds opnieuw dezelfde vraag en zijn dan ook consequent in ons antwoord.

Het beeld van de paniek bij de N-VA is vooral iets dan anderen ons proberen aan te praten. Wij hebben een strategie uitgewerkt tot aan de verkiezingen, en wij houden ons daar aan. Het slechtste wat we nu kunnen doen, is van ons plan afwijken omdat er een wat mindere peiling is.

Volgende week komen wij naar buiten met onze inhoudelijke voorstellen voor ons congres. Dan formuleren wij het aanbod dat wij aan de kiezer willen doen. Dat gaat over hoe wij de toekomst van dit land zien. En hoe wij die toekomst willen verzekeren door sociaaleconomische hervormingen door te voeren.

Delen

Bart De Wever wist dat het moeilijk zou worden

Liesbeth Homans

Moet Bart De Wever nationaal weer meer op de voorgrond treden?

Liesbeth Homans: Een prachtige maar complexe schat als Antwerpen vergt bijzonder veel van je. Ik zal dan ook niet ontkennen dat de combinatie met het voorzitterschap zwaar is. Bart wist dat het moeilijk zou worden. Maar vooral de constante focus op Antwerpen maakt het slopend.

Maar we zijn nu tien maanden bezig. We hebben een aantal fundamentele en noodzakelijke beslissingen genomen. We hebben de stedelijke meerjarenbegroting op orde gesteld door te besparen en we hebben extra financiële ruimte gecreëerd voor de drie kerntaken: veiligheid, onderwijs en sociaal beleid. En dat alles zonder de belastingen te verhogen én met het afbouwen van de historische schuld.

De combinatie zal moeilijk blijven, en Bart is ook maar een mens. Maar ik denk dat Bart de volgende maanden wel nog een tandje zal bijsteken nationaal, zonder de stad te verwaarlozen.

Onze partners