Lichte stijging van aantal tuchtonderzoeken bij politie, maar minder schorsingen

10/10/11 om 13:36 - Bijgewerkt om 13:36

(Belga) Het aantal tuchtonderzoeken bij de politie is de afgelopen jaren lichtjes is gestegen, maar het aantal uitgesproken schorsingen is gedaald. Zo blijkt uit het antwoord van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom op een schriftelijke vraag van N-VA-senator Inge Faes. De meest voorkomende reden voor een tuchtonderzoek in 2010 is het niet toegestane privé-gebruik van politionele gegevensbanken (69). Ook het vermeende gebruik van valse stukken gaf in 2010 59 keer aanleiding tot een tuchtonderzoek.

Inge Faes ondervroeg de minister over het grote aantal schorsingen binnen de politie. Uit de antwoord blijkt dat het aantal dossiers van opgestarte tuchtonderzoeken in 2010 ten opzichte van 2009 lichtjes steeg van 576 tot 594. Het aantal uitgesproken schorsingen daalde in 2010 evenwel tot 47, in vergelijking met 62 in 2009. Cijfers over de redenen van de effectieve uitgesproken schorsingen zijn niet voorhanden, maar de aanleidingen van het gevoerde tuchtonderzoek zijn wel bekend: niet toegestaan privé gebruik van politionele gegevensbanken, alcoholgebruik tijdens de dienst zonder het voeren van het dienstvoertuig, ongehoorzaamheid / weigering bevel, gebruik van alcohol voor de dienst, rijden onder invloed van alcohol zonder ongeval, gebruik van valse stukken en gebrek aan loyaliteit behoren al jaren tot de top 5 van aanleidingen tot een tuchtonderzoek. "Enerzijds zijn er de meer 'organieke' redenen (gebrek aan loyaliteit, ongehoorzaamheid) waaraan men kan tegemoet komen door meer aandacht te besteden in de basisopleiding van de politieagenten", stelt Faes. "Maar de aanleidingen die eerder tot de strafrechtelijke sfeer behoren, baren me meer zorgen. Bovendien weet ik ook uit de praktijk dat er bijvoorbeeld politiemensen zijn waarvan geweten is dat ze softdrugs gebruiken, en waar niet altijd krachtdadig tegen wordt opgetreden." (KAV)

Onze partners