Licht op groen voor langer werken: Michel I keurt verhoging pensioenleeftijd goed

05/06/15 om 15:56 - Bijgewerkt om 17:22

De ministerraad keurt binnenkort het wetsontwerp goed over de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd. Daarbij horen ook een reeks overgangsmaatregelen.

Licht op groen voor langer werken: Michel I keurt verhoging pensioenleeftijd goed

© belga

De ministerraad zet eerstdaags het licht op groen voor de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd tot 66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. De omstreden hervorming was aangekondigd in het regeerakkoord, maar voor de formele goedkeuring van de wettekst, met daarin ook de overgangsmaatregelen, wacht de ministerraad tot de opmerkingen van de sociale partners zijn overgemaakt.

Het bewuste wetsontwerp regelt naast de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, ook de verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd pensioen en de minimumleeftijd om van een overlevingspensioen te kunnen genieten.

Rond de verstrengde voorwaarden voor vervroegd pensioen bereikte de regering een akkoord over een reeks overgangsmaatregelen. Bij de ambtenaren ouder dan 55 jaar komt er bijvoorbeeld een beperking van de extra jaren die zouden moeten worden gewerkt door de gecumuleerde effecten van de hervormingen en van de afschaffing van de diplomabonificatie. Die bonificatie zorgde ervoor dat bepaalde ambtenaren hun studiejaren konden meetellen als gewerkte jaren, maar die mogelijkheid verdwijnt progressief.

Bovendien zullen ambtenaren die in 2015 in hun verlof voorafgaand aan het pensioen zaten of daartoe een aanvraag konden indienen, het voordeel van de oude bepalingen kunnen behouden.

In de private sector blijft de bijkomende loopbaanduur beperkt tot één jaar voor wie 59 jaar of ouder is. Personen die ontslagen werden of die voor 9 oktober 2014 een vertrekovereenkomst met hun werkgever hadden gesloten, behouden eveneens de voordelen van het oude regime. (Belga/JH)

Eerder deze week schreef Jérémie Tojerow van de PS nog een stuk waarin hij uitlegt waarom de maatregelen 'de democratie op vervroegd pensioen sturen.'

Lees meer over:

Onze partners