Liberalen hebben bedenkingen bij begrotingsvoorstellen Di Rupo

12/11/12 om 11:36 - Bijgewerkt om 11:36

Premier Elio Di Rupo heeft drie scenario's op tafel gelegd in de zoektocht naar een begroting en relancemaatregelen. In kringen rond de onderhandelaars is te horen dat de liberalen ernstige bedenkingen hebben bij de voorstellen van Di Rupo.

Liberalen hebben bedenkingen bij begrotingsvoorstellen Di Rupo

© Belga

Het kernkabinet en de minister van Begroting zitten opnieuw samen om de begroting 2013 op te stellen en maatregelen te nemen om de competitiviteit van de bedrijven en de werkgelegenheid aan te zwengelen.

Premier Elio Di Rupo heeft drie scenario's op tafel gelegd met als uitgangspunt een inspanning van 3,449 miljard euro om de begroting 2013 binnen een tekort van 2,15 procent van het bbp te houden met een verwachte groei van 0,7 procent van het bbp. Er komt geen indexsprong en geen belasting op de meerwaarde van aandelen, maar er is aandacht voor de competitiviteit.

De premier voorziet voor 1,2 miljard aan besparingen op de uitgaven, waarvan 603 miljoen op de primaire uitgaven en 605 miljoen in de sociale zekerheid (324 miljoen euro in de gezondheidszorg).

Aan inkomstenzijde wordt 967 miljoen gehaald via een hervorming van de notionele intrestaftrek, een minimumbelasting voor grote bedrijven die tot vandaag geen belastingen betaalden maar wel een dividend uitkeerden, de invoering van een vennootschapsbelasting voor intercommunales die concurreren met privébedrijven, een verhoging van accijnzen op tabak, en de verhoging van de roerende voorheffing van 21 naar 25 procent.

Overige maatregelen

Tenslotte komt er 1,275 miljard van overige maatregelen zoals de strijd tegen fiscale en sociale fraude (220 miljoen), het beëindigen van de fiscale regularisatie (meer dan 500 miljoen), de veiling van licenties van 800 mH, de bijdrage van Dexia in het kader van de herkapitalisering, een verhoging van de bijdrage van de banken, een hogere bijdrage van de Nationale Loterij en co2-quota.

In een eerste scenario worden enkel relancemaatregelen zonder budgettaire impact genomen zoals de modernisering van de arbeidsmarkt en een flexibelere arbeidsduur. in de andere worden de anticrisismaatregelen gedeeltelijk of volledig gefinancierd met een verhoging van de btw-voet.

In het tweede scenario worden voor 561 miljoen aan relancemaatregelen genomen zoals een belastingkrediet voor lage en middeninkomens, een lastenverlaging voor bedrijven en een fiscaal voordeel voor investeringen in risicokapitaal.

Btw-verhoging en -verlaging

In scenario drie wordt die enveloppe opgetrokken tot ruim een miljard euro. De verhoging van de roerende voorheffing valt in dit scenario weg. De maatregelen worden gedeeltelijk gefinancierd door de verhoging van de btw-voet van 21 naar 22 procent en de verlaging van het tarief van 6 procent voor levensnoodzakelijk producten naar 5,5 procent.

Het derde scenario voorziet dat de volledige opbrengst van de btw-hervorming, 1,109 miljard euro, naar de relancemaatregelen gaat. Daardoor kunnen de middelen voor het belastingkrediet voor lage en middeninkomens opgetrokken worden van 153 miljoen in scenario 2 naar 200 miljoen, en deze voor de lastenverlaging voor bedrijven van 261 naar 819 miljoen.

Liberalen hebben ernstige bedenkingen bij voorstellen Di Rupo
In kringen van de onderhandelaars is te horen dat de liberalen ernstige bedenkingen hebben bij de voorstellen die premier Elio Di Rupo op de tafel van het kernkabinet heeft gelegd.

De liberalen willen dat er extra scenario's op tafel komen die groei-, job- en belastingvriendelijker zijn en bovendien ook socialer dan een algemene btw-verhoging. Voor hen staat het buiten kijf dat de begroting structureel op orde moet zijn én dat er een anticrisisaanpak moet komen. Alleen moet die aanpak ook effectief jobs creëren en de economie ondersteunen, luidt het.

Vanackere betreurt lekken uit de begrotingsconclaaf
Vicepremier en minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) is niet te spreken over de informatie die uitlekte over de lopende begrotingsbesprekingen. In een mededeling luidt het dat zijn kabinet de lekken betreurt, maar dat Vanackere "niet zinnens is erop te reageren in de ene of de andere zin".

"Deze ochtend waren er opnieuw indiscreties en lekken uit het begrotingsconclaaf, ook met informatie die niet met de werkelijkheid overeenstemt", stelt Vanackere vast. Hij betreurt de lekken maar wil verder geen reactie kwijt.

Wel waarschuwt hij voor de gevolgen van het verspreiden van dergelijke informatie. "Wie dit soort mediaberichten inspireert, draagt niet bij tot het vinden van een adequaat politiek evenwicht, waarin zowel de budgettaire problematiek wordt aangepakt, als dat er klare impulsen komen ten gunste van jobs, groei en competitiviteit", laakt hij.

Uiteraard zijn de discussies tussen de partijen van de coalitieregering niet gemakkelijk, zegt Vanackere. "Maar ze moeten gebeuren aan de onderhandelingstafel." (Belga/TE/EE)

Lees meer over:

Onze partners