Liberale politievakbond over voorstel Open Vld: 'Beginnen ze daar helemaal door te slaan?'

09/12/15 om 08:52 - Bijgewerkt om 11:37

De liberale politievakbond VSOA reageert vernietigend op het voorstel van Open Vld om allochtonen zonder diploma of een goede kennis van het Nederlands toch al deeltijds aan te nemen bij de politie. "Beginnen ze daar helemaal door te slaan?", vraagt topman Vincent Houssin zich af.

Liberale politievakbond over voorstel Open Vld: 'Beginnen ze daar helemaal door te slaan?'

Vincent Houssin © BELGA

Open Vld wil meer kleur bij de politie. Volgens de partij ontbreekt het echter aan allochtone kandidaten met een diploma en een goede kennis van het Nederlands. Neem die mensen toch al deeltijds aan voor administratieve taken en stimuleer hen om hun diploma te halen en hun Nederlands bij te spijkeren, stelt de partij voor.

Het voorstel van Open Vld past in een ruimer plan tegen radicalisering. "Een dringende inhaalbeweging om meer diversiteit in de politie te krijgen is nodig", argumenteert de partij. Als de politie een spiegel wordt van de samenleving versterkt dat immers de band van mensen met de overheid, luidt het. Bovendien heeft de politie te weinig capaciteit om vaak voorkomende vreemde talen te begrijpen.

'Waar zijn deze politici in godsnaam mee bezig?'

Politiebond VSOA is echter niet te spreken over het voorstel. "Wij hebben absoluut geen probleem met meer allochtonen in het korps, integendeel", onderstreept Houssin. "Maar als ik dit hoor, vraag ik me toch af waar deze politici in godsnaam mee bezig zijn. Ze zitten duidelijk met de drang om met voorstellen in de media te komen, maar dit is echt te belachelijk voor woorden."

Niet alleen gelden er duidelijke normen om tot de politie te kunnen toetreden. Het voorstel doorkruist volgens Houssin ook de ambitie van de federale regering om de politiemensen langer aan de slag te houden. Nog los van de noodzaak om voldoende Nederlands te kunnen voor administratieve taken, is er ook voldoende alternatief werk nodig voor politiemensen voor wie de job op het terrein fysiek te zwaar wordt, argumenteert Houssin.

'Meer dan genoeg valabele kandidaten'

Wat de liberale vakbond nog het meest tegen de borst stuit, is dat regeringspartij Open Vld met dergelijke plannen komt terwijl er "meer dan genoeg" valabele kandidaten zijn voor een job bij de politie. "We zitten intussen met een tekort van 3.500 voltijdse equivalenten, maar het aantal rekruten is door deze regering wel fors afgebouwd", sneert Houssin nog.

"Je kan ze ook in het parlement laten werken om Nederlands te leren, waarom zou dit bij de politie moeten", besluit Houssin, wiens telefoon naar eigen zeggen roodgloeiend staat door de vele telefoontjes van misnoegde collega's.

SP.A als bondgenoot

Oppositiepartij SP.A ziet wel wat in het voorstel van Open Vld. "Er wordt al een hele tijd gevraagd om meer werk te maken van een inclusieve samenleving en de politie is inderdaad een van de pijnpunten", zei Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache woensdag in De Ochtend op Radio 1. "Voor alle elementen die aan een oplossing kunnen bijdragen, zal men in ons een bondgenoot vinden."

Ook Mohammed Boujtoh, agent en lesgever aan de politieschool, is voorstander. "Tussen de potentiële kandidaten zitten heel goede mensen die er net niet door geraken omdat ze hun diploma middelbaar niet haalden of het Nederlands niet helemaal machtig zijn. Hen eerst begeleiden vind ik een goed idee", argumenteerde hij in De Ochtend. "Het gaat soms om heel goede kandidaten die een echte meerwaarde kunnen betekenen, zeker als ze Berbers of Arabisch kennen. En ze kennen ook de cultuur."

Actieplan tegen radicalisering

Het voorstel van Open Vld maakt deel uit van een ruimer actieplan tegen radicalisering. Naast meer kleur bij de politie pleiten de Vlaamse liberalen voor een betere samenwerking of desnoods zelfs een fusie van de inlichtingendiensten, verzetten ze zich tegen gescheiden zwem- en sporturen voor mannen en vrouwen en willen ze meer controle op het thuisonderwijs. e partij vraagt zich zelfs af of thuisonderwijs best niet gewoon kan worden afgeschaft, omdat het kinderen intellectueel en sociaal isoleert en zo een bron van radicalisering kan zijn.

Voorts wil Open Vld ook racisme en discriminatie beter aanpakken, zeker op de arbeids- en woningmarkt. Voorlopig blijft het voorstel beperkt tot een oproep aan de sociale partners voor een systeem van zelfregulering, maar "indien dat niets oplevert, moet de overheid zelf overgaan tot gerichte controles", luidt het in het 26 pagina's tellende plan. Wie een beroep doet op het OCMW, moet dan weer een integratiecontract op maat ondertekenen, vindt Open Vld. De partij blijft pleiten voor gemeenschapsdienst in ruil voor een leefloon.

Tot slot wil Open Vld ook consequent zijn tegenover Saoedi-Arabië en andere staten die extremisme financieren, "ook economisch". De liberalen willen een absolute stop op wapenleveringen aan Saoedi-Arabië en willen ook individuele investeringen tegen het licht houden. En de erfpacht op de Grote Moskee in het Jubelpark? Daarvan moet bekeken worden hoe die kan worden beëindigd, luidt het nog.(Belga/NSK)

Onze partners