Leuvense gemeenteraad keurt nieuw verkeerscirculatieplan voor binnenstad goed

31/05/16 om 02:25 - Bijgewerkt om 02:25

Bron: Belga

(Belga) De Leuvense gemeenteraad heeft maandagavond na een urenlange discussie het nieuwe verkeerscirculatieplan voor de binnenstad goedgekeurd. Enkel de meerderheidspartijen sp.a en CD&V keurden het plan goed, terwijl N-VA, Open Vld en Vlaams Belang tegenstemden. Groen onthield zich. Voor de eindstemming verwierp de meerderheid ook alle 22 amendementen die N-VA op het plan had ingediend.

Het nieuwe circulatieplan breidt de voetgangerszone en het autoluw gebied in de binnenstad uit met enkele nieuwe pleinen en straten en verdeelt voorts de stad in zes zones waartussen geen gemotoriseerd verkeer meer mogelijk is. Via grote en kleine lussen in elke zone wordt het verkeer steeds terug naar de ring geleid. Het stadsbestuur organiseerde de voorbije maanden een grote consultatieronde over dit plan en voerde op basis van de circa 1.500 opmerkingen die men ontving nog een reeks aanpassingen door. Open Vld en N-VA vroegen om de invoering van het plan uit te stellen. Ze wijzen er onder meer op dat de stad moeilijker bereikbaarder wordt voor bezoekers en dat handelaars bovengrondse parkeerplaatsen verliezen. Groen stelde een aantal positieve dingen te zien in het plan, maar wees erop dat het te veel focust op het autoverkeer. Dirk Robbeets (sp.a), schepen van Openbare Werken, verklaarde dat het nieuwe circulatieplan een zeer goede zaak wordt voor de Leuvense handel vermits het bezoekers een meer aangename stad zal bieden met ook meer groen dan vandaag. Hij weerlegde ook de kritiek van N-VA dat de bewoners meer zullen moeten omrijden door te wijzen op de kleine bewonerslussen die in elke zone werden voorzien op basis van de consultatie van de bevolking. (Belga)

Onze partners