Letterlijk: Di Rupo brengt hulde aan de groenen

13/10/11 om 15:17 - Bijgewerkt om 15:17

Letterlijk: het persbericht van formateur Di Rupo over zijn coalitie zonder de groenen.

Formateur Elio Di Rupo heeft de jongste dagen de verantwoordelijken van de 8 bij het institutioneel akkoord betrokken politieke partijen ontmoet om hun mening te kennen over de regeringscoalitie.

Hij heeft moeten vaststellen dat sommige partijen hebben laten weten dat de vermindering van het aantal regeringspartners een noodzakelijke voorwaarde was. Alle partijen zijn het er wel over eens dat er geen bezwaar was dat de vier Franstalige partijen deel zouden uitmaken van de regering. Ecolo en Groen! van hun kant hebben laten weten dat ze samen wensen te blijven.

De formateur is evenwel van mening dat de internationale, financiële en sociale omstandigheden de beleidsverantwoordelijken ertoe nopen dringend een regering te vormen. De tijd dringt inderdaad om de sociaal-economische dossiers aan te pakken en een begroting 2012 op te maken.

Bijgevolg zullen de volgende partijen het begrotings- en sociaal-economisch hoofdstuk van het regeerakkoord voorbereiden: PS, CD&V, MR, sp-a, Open VLD en cdH.

De formateur zal de voorzitters van die 6 partijen nu vrijdag 14 oktober op de middag samenroepen op het Voorzitterschap van de Kamer voor een eerste vergadering met het oog op de organisatie van de werkzaamheden. Hierbij wijst Elio Di Rupo erop dat de opmaak van de begroting 2012 de absolute prioriteit vormt.

Het is voorts van belang de follow-up van de institutionele beslissingen te verzekeren tot aan de effectieve uitvoering ervan na de stemmingen in het Parlement.

De formateur stelt dan ook voor om, naast de regering, een " Uitvoeringscomité voor de institutionele hervormingen " op te richten, dat met name zal worden belast met het omzetten van het akkoord in juridische teksten. Dat Comité zal op regelmatige basis samenkomen zodra de nieuwe regering is gevormd. Het zal zijn samengesteld uit de politieke vertegenwoordigers van de 8 partijen die het institutioneel akkoord hebben gesloten.

De 8 politieke partijen zullen ook na de werkzaamheden in verband met de begrotingssanering moeten blijven samenwerken om een aantal variabelen in de nieuwe bijzondere financieringswet bij te stellen.

Op persoonlijke titel wil Elio Di Rupo hulde brengen aan de constructieve houding van de voorzitters van Ecolo en Groen! en van hun experts tijdens de institutionele onderhandelingen.

Onze partners