Legale adoptie in het buitenland onder voorwaarden erkend in België

14/02/12 om 13:39 - Bijgewerkt om 13:39

(Belga) De Kamercommissie Justitie heeft unaniem een cdH-wetsvoorstel goedgekeurd dat onder strikte voorwaarden de mogelijkheid schept om adoptieprocedures te erkennen die in het buitenland legaal gevolgd werden.

Sinds enkele jaren laat de adoptiewet niet meer toe om via vrije kanalen een beroep te doen op bemiddelaars die in België niet officieel erkend zijn. Het nieuwe voorstel is er niet op gericht die weg opnieuw open te maken. Wel wil het specifiek tegemoet komen aan de moeilijkheden waar families soms tegenaan botsen wanneer ze in het buitenland een kind adopteren zonder daarbij de wet te willen omzeilen. Zo gaat het bijvoorbeeld om expats die niet steeds op de hoogte zijn van de Belgische wetgeving. Wanneer zij beslissen een weeskind te adopteren en enkele jaren nadien naar ons land willen terugkeren, worden ze voor voldongen feiten geplaatst en moet het kind in zijn thuisland achterblijven. Concreet voorziet het voorstel in vijf cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om, in bepaalde gevallen, alsnog geschikt verklaard te worden, verduidelijken auteurs Catherine Fonck en Christian Brotcorne. Bewust de adoptiewet willen omzeilen kan uiteraard niet. Voorts moet het kind al lid van de familie zijn en mag het geen uitzicht hebben op een andere duurzame oplossing dan internationale adoptie. Ten vierde mag het ook niet de bedoeling zijn om de wetten te omzeilen inzake nationaliteit en toegang tot het grondgebied. En tot slot is een gemotiveerd advies nodig van de centrale bevoegde autoriteit, na overleg met de autoriteiten in het thuisland. (KME)

Onze partners