Leerlingenaantal Nederlandstalig onderwijs in Brussel groeit

02/12/11 om 15:28 - Bijgewerkt om 15:28

(Belga) Het leerlingenaantal in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel is dit schooljaar toegenomen. Zelfs de secundaire scholen knopen na jaren van achteruitgang opnieuw aan met groei. Dat zegt Jean-Luc Vanraes (Open Vld), de Brusselse minister die binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd is voor onderwijs.

Het aantal kleuters nam dit schooljaar toe met 192 leerlingen (+1,9 procent), tot 10.369 leerlingen. In het lager onderwijs zitten er 14.882 leerlingen, 415 (of 2,9 procent) meer dan vorig jaar. In het secundair onderwijs buigt een negatieve trend zich om: het aantallen gaan omhoog met 203 (+1,1 procent), tot 12.558 leerlingen. ASO en BSO stijgen sterk. Het aantal zevendejaars blijft wel afnemen. In het buitengewoon onderwijs blijven de aantallen ongeveer gelijk, met in totaal 1.456 leerlingen. "De VGC stelde de afgelopen maanden alles in het werk om extra capaciteit te creëren in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs om een antwoord te bieden op de demografische druk. Sinds 2010 werd de capaciteitsuitbreiding concreet, met de eerste extra klassen en scholen in Brussel, hetgeen zich meteen vertaalde in de cijfers: vooral in het basisonderwijs en het kleuteronderwijs is er sprake van een uitgesproken groei", zegt Vanraes. (KAV)

Onze partners