Leerkrachten moeten langer werken

28/02/12 om 16:01 - Bijgewerkt om 16:01

De Vlaamse regering heeft de ruim 500 miljoen euro gevonden die nodig waren om het evenwicht te behouden. Onder meer de vervroegde uittreding in het onderwijs zal uitdoven.

Leerkrachten moeten langer werken

© Belga

De Vlaamse regering wil dat het onderwijspersoneel langer aan het werk blijft.

Behalve kleuterleiders

Leerkrachten kunnen nu met 60 jaar met pensioen. Ze kunnen via de zogenaamde terbeschikkingstelling (TBS) zelfs vroeger stoppen, op 58 jaar of in het kleuteronderwijs zelfs op 56 jaar. Ze krijgen dan een wachtgeld tot ze echt met pensioen gaan.

Door de federale pensioenhervorming zullen leerkrachten pas op hun 62 met pensioen kunnen. Zonder een hervorming van het TBS-systeem zou die hervorming de Vlaamse overheid een pak extra geld kosten, dat er sowieso al niet is.

In het kader van de begrotingscontrole heeft de Vlaamse regering nu beslist om het TBS-systeem te laten uitdoven, met uitzondering van het kleuteronderwijs. Voor kleuterleid(st)ers zal de regeling beperkt worden tot maximaal twee jaar, in plaats van vier jaar nu.

Die hervorming moet de Vlaamse overheid dit jaar nog vijf miljoen euro aan besparingen opleveren. Onderwijsminister Pascal Smet (SP.A) trekt nu met een voorstel naar de vakbonden.

Ook Vlaamse ministers leveren loon in
Door de terugvallende economie moest de Vlaamse begroting vroeger dan gepland worden bijgesteld. De bij de oorspronkelijke opmaak voorspelde economische groei van 1,6% valt nagenoeg volledig weg. Daardoor moest de Vlaamse regering op zoek naar 543,9 miljoen euro.

De ministers leveren 2% loon. Ter vergelijking, de federale ministers moeten een loonverlies slikken van 5%, maar de Vlaamse ministers verdienen nu al 1.000 euro minder dan hun federale collega's.

Ook een bevriezing van uitgaven in alle departementen moet 104 miljoen euro opleveren. De lonen van ambtenaren, onderwijzers en mensen in de cultuursector worden hiervan gespaard. Ook in onderzoek en ontwikkeling wordt niet gesnoeid.

Kindpremie uitgesteld
De kindpremie en nieuwe uitgaven voor de schooltoelage, de maximumfactuur voor thuiszorg en de zorgverzekering worden uitgesteld. Alles samen spaart dit 30 miljoen euro uit.

Aan de inkomstenzijde wordt er 60 miljoen gevonden uit een kortere aangiftetermijn in de successierechten.

De verdelingsrechten, een deel van de registratierechten, worden verhoogd van één naar twee procent, goed voor 30 miljoen euro.

Fantoombevoegdheden

De begrotingswijziging houdt geen rekening met beslissingen die nog op federaal niveau genomen moeten worden over de zogenaamde "fantoombevoegdheden" en de hogere pensioenbijdrage voor de ambtenaren. Dat is voor de begrotingscontrole die in april gepland is. (Belga/TE)

Lees meer over:

Onze partners