LDD: hervorming BIV "stimuleert vervuiling"

18/11/11 om 16:58 - Bijgewerkt om 16:58

(Belga) Ook LDD kant zich tegen de hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) die de Vlaamse regering vrijdag definitief heeft goedgekeurd. Volgens de Vlaamse oppositiepartij zal de hervorming nooit haar doel bereiken om de luchtkwaliteit te verbeteren. "De nieuw BIV zal de verdieselijking van het wagenpark nog verder in de hand werken. De Vlaming wordt in zijn portemonnee getroffen door een belasting die niet eens bijdraagt tot de gezondheid van de Vlaming", stelt LDD.

Volgens Vlaams parlementslid Ivan Sabbe zal de nieuwe BIV ervoor zorgen dat de aankoop van dieselauto's nog verder aangemoedigd wordt. "Terwijl studies aantonen dat een dieselmotor veel schadelijker is voor de gezondheid dan een benzinemotor", aldus Sabbe. Volgens hem moet in de berekening van de BIV veeleer de uitstoot van fijn stof en stikstofoxide doorwegen dan de CO2-uitstoot. Volgens LDD-fractieleider Lode Vereeck zal de hervorming er ook niet in slagen het wagenpark te vergroenen zoals de Vlaamse regering zelf zegt. "In het belang van het milieu moet niet het bezit, maar het gebruik van wagens belast worden. Volgens het huidige concept van forfaitaire belasting, zet deze hervormde belasting de auto-eigenaars daarentegen aan om meer met de wagen te rijden. De BIV is nu dus geen sturende belasting in het belang van het milieu, maar enkel van de Vlaamse schatkist", aldus Vereeck. LDD legt zich niet neer bij de geplande hervorming en is van plan om in het Vlaams Parlement hoorzittingen te vragen om de "ondeugdelijkheid" van de hervorming aan te tonen. (JDH)

Onze partners