Labille wil betere informatieverstrekking voor treinreizigers

14/03/13 om 19:08 - Bijgewerkt om 19:08

Minister van Overheidsbedrijven Jean-Pascal Labille heeft de maatschappijen binnen de NMBS uitgenodigd om te overleggen over de informatieverstrekking aan de reiziger.

Labille wil betere informatieverstrekking voor treinreizigers

© belga

De PS-minister doet dit na de zware hinder op het spoor eerder deze week, als gevolg van de sneeuwval. Dat reizigers soms volledig aan hun lot werden overgelaten, noemde hij onaanvaardbaar.

Labille werd tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer door liefst negen partijen aan de tand gevoeld over de chaos op het spoor van afgelopen dinsdag. Daarbij werd vooral de gebrekkige communicatie naar de reizigers aan de kaak gesteld, terwijl toereikende informatieverstrekking net uitdrukkelijk deel uitmaakt van de beheersovereenkomst met de spoormaatschappij.

In zijn antwoord merkte de minister op dat de sneeuwbuien alle verkeer grondig in de war hebben gestuurd, ook in onze buurlanden. Niettemin besliste de NMBS-groep de reguliere dienstverlening te behouden. "Ik houd eraan dit te onderstrepen aangezien de NMBS, in tegenstelling tot hetgeen in andere landen is gebeurd, op geen enkel moment het netwerk heeft stilgelegd", luidde het.

Labille liet ook noteren dat de NMBS-werknemers de hele dag enorme inspanningen hebben geleverd om de problemen op te lossen. Opvallend was dat Kamervoorzitter André Flahaut voordien ook hulde bracht aan de spoorarbeiders.

Reizigers aan hun lot overgelaten

Niettemin benadrukte de minister dat de situatie beter kon worden aangepakt. "Men moet erkennen dat er zich zware problemen hebben voorgedaan. Op verschillende plaatsen werden reizigers helemaal aan hun lot overgelaten, verstoken van informatie over het moment waarop hun trein zou aankomen, over de duur van de reis, over mogelijke aansluitingen of over afgeschafte treinen. Dit is onaanvaardbaar", luidde het.

Welke problemen zich ook voordoen, de NMBS-groep moet in staat zijn om betrouwbare informatie te verlenen aan alle reizigers, benadrukte Labille. De verbetering van de informatieverstrekking is één van de belangrijkste krachtlijnen in de hervorming van de NMBS. De communicatie aan de reiziger zal onder één enkele actor ressorteren, in tegenstelling tot de drie spelers van vandaag.

Daarom heeft Labille de maatschappijen uitgenodigd voor overleg. Daar zullen de verschillende problemen in kaart worden gebracht, zowel voor wat het beheer van het spoorverkeer, als voor wat de informatieverstrekking aan de reizigers betreft. "Ik zal erover waken dat hieruit zo snel mogelijk lessen zullen worden getrokken en dat men binnen afzienbare tijd de nodige verbeteringen zal aanbrengen", besloot Labille. (Belga/TE)

Onze partners