Kwart van niet-EU-burgers vindt geen job in Vlaanderen

15/03/12 om 17:00 - Bijgewerkt om 17:00

(Belga) Een kwart van de niet-EU-burgers in Vlaanderen vindt geen job. Onder de Belgen ligt dat percentage op vijf procent. Niet-EU-burgers scoren ook opvallend slechter dan Belgen op het vlak van gezondheid, inkomen en onderwijs. Dat blijkt uit een studie van het Steunpunt Gelijkekansenbeleid van de Vlaamse overheid. Volgens de onderzoekers is er nog "werk aan de winkel" om de integratie van allochtonen in Vlaanderen te verbeteren.

Het Steunpunt Gelijkekansenbeleid onderzocht hoe het staat met de integratie en maatschappelijke participatie van personen van vreemde afkomst in Vlaanderen. Daarbij werden gegevens rond onderwijs, tewerkstelling, welzijn, gezondheid en wonen in kaart gebracht. Uit de cijfers blijkt dat allochtonen, en met name niet-EU-burgers, op zo goed als al deze domeinen een achterstand hebben op autochtonen. Zo vindt bijvoorbeeld 24,7 procent van de niet-EU-burgers geen job, tegenover 5 procent van de Belgen. Niet-EU-burgers, en vooral vrouwen in die groep, bieden zich ook minder vaak aan op de arbeidsmarkt. Zo is 80 procent van de Turkse en Marokkaanse vrouwen inactief. Om aan een job te geraken, speelt onderwijs een cruciale rol. Maar ook in het onderwijs zelf blijft er een kloof bestaan. Zo scoren leerlingen met een vreemde nationaliteit slechter en lopen ze vaker schoolse vertraging op. Die achterstand start vaak al in het kleuteronderwijs en wordt later niet meer goedgemaakt. Ook de instroom van allochtonen naar het hoger onderwijs is beperkter. Daarnaast gaapt er ook op het vlak van het beschikbaar inkomen een kloof tussen autochtonen en allochtonen. Zo verdient een Belg in Vlaanderen gemiddeld 1.150 euro per maand. Het gemiddelde beschikbare maandinkomen voor Turken (609 euro) en Marokkanen (742 euro) ligt beduidend lager. Niet-EU-burgers moeten ook vaker rondkomen met een inkomen onder de armoedegrens. "Al deze gegegevens tonen aan dat er nog werk aan de winkel is om de situatie en maatschappelijke participatie van allochtonen, en zeker van personen met een niet-EU-herkomst, te verbeteren", luidt de conclusie. (KAV)

Onze partners