Kuifleeuwerik met uitsterven bedreigd

28/05/13 om 13:53 - Bijgewerkt om 13:53

(Belga) Na de tapuit komt een andere vogelsoort uit de duinen, de kuifleeuwerik, amper nog tot broeden in Vlaanderen. De enige populatie aan de Westkust telt slechts enkele broedpaartjes meer en het is maar de vraag hoe lang die het nog zullen uithouden, zegt Natuurpunt. Komt daarbij dat de soort niet makkelijk nieuwe broedbiotopen koloniseert.

De kuifleeuwerik broedde midden jaren zeventig nog in de kuststreek, de Kempen en enkele kleinere kernen in stedelijke of geïndustrialiseerde gebieden. Het aantal broedpaartjes werd toen op 380 geschat. "Sindsdien is het Vlaamse broedareaal sterk gekrompen en nam de populatie aanzienlijk af, " zegt Dominique Verbelen (Natuurpunt) op Natuurbericht.be. "Eerst werden de kleinere verspreidingsgebieden verlaten, maar ook in de kerngebieden ging het de soort niet voor de wind." Begin jaren negentig waren er nog 20 tot 25 paartjes in de Limburgse Kempen en 25 tot 30 in de Antwerpse Kempen, 10 tot 15 paar in het Antwerps havengebied en 62 tot 67 paar in de Kuststreek. "Midden jaren negentig was de Kempense populatie teruggevallen tot amper vijf paar en bleek het Antwerps havengebied volledig verlaten", aldus Verbelen. De laatste stabiele populatie, aan de kust, kreeg ook rake klappen. De soort ging van 150 paar midden jaren tachtig tot 50 à 60 rond de eeuwwisseling. In de Westkust werden in 2007 amper zes broedpaartjes geteld en sinds 2008 broedde er geen enkele kuifleeuwerik meer in de Oostkust. Volgens Natuurpunt is de recente achteruitgang hoofdzakelijk te wijten aan het verdwijnen van geschikt, kwaliteitsvol broedhabitat. Oorzaken zijn de intensivering van de landbouw, bebouwing van braakliggende terrein in meer verstedelijkt gebied en plantsoenaanleg én de te hoge recreatiedruk, vegetatieverruiging en herbicidengebruik in de schaarse, resterende open terreinen. (Belga)

Onze partners