Kristof Slagmulder (Vlaams Belang) - Denderleeuw

17/07/12 om 11:23 - Bijgewerkt om 11:23

Knack.be stelt drie vragen over de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 aan elke politicus die de strijd aangaat: Wat is de inzet van de verkiezingen? Wie wint en wie verliest? Wat speelt in uw gemeente?

Wat is voor u de inzet van de gemeenteraadsverkiezingen?
Het thema migratie leeft vandaag nog sterker dan in 2006. Uit de lokale inburgerings- en integratiemonitor blijkt dat er in 2011 in Denderleeuw 848 personen met vreemde nationaliteit (4,5%) verbleven. Maar: 2.395 of 12,7% van de Denderleeuwse inwoners is nu reeds van vreemde herkomst. In 2010 hebben volgens de inburgeringsmonitor slechts 12 personen voor het eerst een inburgeringscontract ondertekend. Datzelfde jaar hebben 11 personen een inburgeringsattest behaald. M.a.w. van integratie is nauwelijks sprake. De huidige sp.a-CD&V-meerderheid trekt voluit de kaart van de diversiteit. Dat is volgens het Vlaams Belang niet de oplossing. Hiermee worden allochtonen bestendigd in hun allochtoon zijn. Men blijft ook belastinggeld verspillen aan multiculturele projecten zoals Denderleeuw Kleurt die geen zoden aan de dijk brengen.

De Denderleeuwse scholen staan onder druk. Uit cijfers van het Agentschap voor Onderwijsdiensten blijkt dat in de scholen van de gemeente Denderleeuw gemiddeld 15,39 procent leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands zitten. In sommige basisscholen tot bijna 30 procent. Men kan vermoeden dat het voor de leerlingengroep 'anderstaligen' in kwestie vooral om allochtonen gaat. De zeer hoge percentages zorgen voor een enorme druk in sommige scholen van onze gemeente. Het kan niet anders dan dat het teveel aan anderstaligen in de klassen het onderwijsniveau negatief beïnvloedt. De scholen en de leraren moeten zich ook extra inspannen om de leerachterstand van de anderstaligen weg te werken.

Nog meer vreemdelingen zal de samenleving in Denderleeuw ontwrichten. De grens is bereikt! Er is geen maatschappelijk draagvlak bij de bevolking om van Denderleeuw een voorstad van Brussel te maken.

De lagere vastgoedprijzen worden vaak aangehaald als een van de argumenten waarom onze gemeente te kampen heeft met veel vreemdelingen. Daarom pleiten wij al jaren voor het oprichten van een gemeentelijke woonregie. Deze regie moet zich toeleggen op het opkopen, renoveren en doorverkopen van woningen waarbij een voorrangsbeleid gevoerd wordt ten behoeve van Vlaamse gezinnen en Nederlandstaligen. Verder pleiten wij voor een Schepen voor Vlaams karakter en een Vlaams manifest: bij inschrijving in het bevolkingsregister dient iedere nieuwkomer een "Vlaams manifest van Denderleeuw" te ondertekenen. Dit charter moet aan nieuwkomers duidelijk maken dat Denderleeuw een Vlaamse gemeente is met het Nederlands als voertaal, enz. Ook het OCMW moet haar verantwoordelijkheid nemen.

De gemeente Denderleeuw begint echter stilaan uit haar voegen te barsten. Onze gemeente is qua oppervlakte de kleinste gemeente van Oost-Vlaanderen. Na Gent zijn we de dichtstbevolkte gemeente van de provincie. In 2006 telde onze gemeente 17.357 inwoners, in 2011 reeds meer dan 19.000. Vorig jaar werden er alleen al meer dan 800 nieuwe inwoners ingeschreven. Vol = vol.

Veiligheid: Het schepencollege van Denderleeuw heeft onlangs besloten om een aantal camera's aan te schaffen. Onze partij was hier al meer dan tien jaar vragende partij voor. Eindelijk zijn deze er onder druk van het Vlaams Belang gekomen. Nu de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan en de meerderheidspartijen duidelijk aanvoelden dat het qua overvallen, vechtpartijen, vandalisme, enz. zo niet meer verder kon, hebben ze besloten om deze camera's aan te schaffen. Wat ons betreft veel te laat en het is dan ook doorzichtig dat vooral de sp.a hiermee nu wil scoren. Vooral de sp.a had het over een subjectief gevoel van onveiligheid en sommige zaken werden gewoon weggelachen. De extra patrouilles en camera's bewijzen echter het tegendeel. Er is écht wel een veiligheidsprobleem in Denderleeuw. Anders zou men dergelijke maatregelen niet nemen. Het belangrijkste voor ons is dat die camera's er gekomen zijn. Dat de sp.a nu plots haar kar keert een aantal maanden voor de verkiezingen is iets te doorzichtig en de Denderleeuwenaar weet dat.

De inzet van de verkiezingen: naar mijn aanvoelen zal dit gezien de gebeurtenissen van de voorbije jaren nog meer over veiligheid en vreemdelingen gaan dan in 2006. Meerderheidspartij sp.a begint zich een paar maanden voor de verkiezingen meer en meer op het veiligheidsthema te profileren. De bevolking weet maar al te goed dat het Vlaams Belang de enige partij is die deze problemen de voorbije 6 jaar consequent heeft aangekaart en dat de komende 6 jaar zal blijven doen. De jaren ervoor sprak de sp.a vooral over een subjectief gevoel van onveiligheid.


Wie worden de winnaars, wie de verliezers?

Denderleeuw is altijd al een moeilijke gemeente geweest. Maar wat mij betreft is de sp.a-CD&V-N-VA-coalitie gebuisd. Het Vlaams Belang in Denderleeuw heeft in deze legislatuur meermaals de vinger op de wonde gelegd als het over veiligheid en vreemdelingen ging. Het Vlaams Belang hoopt haar 4 zetels te behouden in de gemeenteraad.

Voor ons is het van belang dat de sp.a terug in de oppositie belandt in het belang van Denderleeuw. Onze gemeente heeft geen nood aan nog eens 6 jaar socialisme en een links beleid. Indien de Denderleeuwenaar verandering wil, dan kan dat enkel en alleen met het Vlaams Belang. Zoniet wordt het opnieuw 6 jaar van hetzelfde. Het wordt hoog tijd voor een rechts beleid!


Wat is van belang in uw gemeente?
Het Vlaams Belang roept op tot de vorming van een rechts front en steekt de hand uit naar de centrumrechtse partijen zoals N-VA, Open Vld en/of CD&V. Het is in het belang van Denderleeuw dat sp.a na 14 oktober uit de meerderheid gehouden wordt. Zoniet dreigt het Vlaamse karakter van onze gemeente op termijn verloren te gaan als men het huidig beleid zou verderzetten. Het Vlaams Belang wil met de centrumrechtse partijen onderhandelen over een gemeenschappelijke basis en desnoods willen we vanuit de oppositie gedoogsteun bieden. Onze partij is bereid om uit het cordon te breken en haar verantwoordelijkheid te nemen. (SD)

U komt ook op bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2012 en heeft een duidelijke visie over uw stad of dorp?

Stuur dan uw antwoorden op onze drie vragen - en een foto van uzelf - door naar simon.demeulemeester@knack.be.

Onze partners